โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านทักษะกีฬาฟุตบอล

16 มิ.ย. 2564      23 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

⚽️⚽️   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านทักษะกีฬาฟุตบอล ระหว่างวันที่ 8 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 64 ณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอลของเยาวชนในโรงเรียนบ้านไร่วิทยา จำนวน 40 คน ทั้งนี้ นางลฎาภา หิรัญวัฒนะกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ได้มอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการดังกล่าวให้แก่โรงเรียนบ้านไร่วิทยา โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา สิบเอกพงศกร กวีวุฒิพันธ์ุ เป็นผู้รับมอบ