แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ

13 มี.ค 2564      161 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

 

 เอกสารดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดาวน์โหลด
ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดาวน์โหลด