โครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานด้วยการทำ CPR และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

1 มิ.ย. 2564      49 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564

        สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานด้วยการทำ CPR และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานีและเครือข่ายด้านกีฬา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการช่วยชีวิต   ขั้นพื้นฐานด้วยการทำ CPR และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) สามารถช่วยเหลือผู้อื่นในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องก่อนนำส่งสถานพยาบาลต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลอุทัยธานีเป็นผู้มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติแก่ผู้เข้าร่วมอบรม