ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     20 เม.ย. 2563
จ้างขออนุมัติจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 (รอบคัดเลือกตัวแทนเขต) พร้อมติดตั้งและจัดเก็บ รวมจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     26 พ.ย. 2562
จ้างขออนุมัติจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 (รอบคัดเลือกตัวแทนเขต) พร้อมติดตั้งและจัดเก็บ รวมจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     26 พ.ย. 2562
จ้างขออนุมัติจัดจ้างทำเกียรติบัตร อันดับ 1-3 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 (รอบคัดเลือกตัวแทนเขต) ประจำปี 2563 จำนวน 2800 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     19 พ.ย. 2562
จ้างขออนุมัติจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 (รอบคัดเลือกตัวแทนเขต) พร้อมติดตั้งและจัดเก็บ รวมจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     19 พ.ย. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณฺ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     15 พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     30 ก.ย. 2562
จ้างขออนุมัติจัดจ้างซ่อมและบำรุงหลังคาฝ้าเพดาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     26 ก.ย. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     26 ก.ย. 2562