กิจกรรมด้านท่องเที่ยวทั่วไทย

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

การลงพื้นที่เพื่อสำรวจสถานการณ์การท่องเที่ยว ในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต

การลงพื้นที่เพื่อสำรวจสถานการณ์การท่องเที่ยว ในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต

จังหวัดบุรีรัมย์จัดพิธีบวงสรวงและเจริญพระพุทธมนต์พิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ ไปประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดกลางพระอารามหลวง

จังหวัดบุรีรัมย์จัดพิธีบวงสรวงและเจริญพระพุทธมนต์พิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ ไปประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดกล.....

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 3 / 2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 3 / 2564

ประชุม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่พลศึกษา เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (TAC) ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meetings ประจำเดือนกรกฏาคม2564

ประชุม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่พลศึกษา เจ้าหน้า.....

การตรวจรับงานรายการปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม บ้านสวายสอ ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

การตรวจรับงานรายการปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม บ้านสวายสอ ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่าจังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่าจังหวัดบุรีรัมย์

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานรายการปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม บ้านสวายสอ ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานรายการปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม บ้านสวายสอ ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง ลำพูน
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

28 กรกฎาคม 2564

เชียงใหม่

0

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน และหน่ว.....

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โครงการจ้างเหมาจัดทำแผนแม่บทศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย

27 กรกฎาคม 2564

พะเยา

10

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โครงการจ้างเหมาจัดทำแผนแม่บทศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย

วันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางวรรณา ผุสดี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์หอม แสวงผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห.....

การประชุมพิจารณาการจัดกิจกรรมมหกรรมชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Could Meeting

27 กรกฎาคม 2564

พะเยา

10

การประชุมพิจารณาการจัดกิจกรรมมหกรรมชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Could Meetin.....

วันอังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางวรรณา ผุสดี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์หอม แสวงผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมพิจารณาการจัดกิจ.....

ร่วมประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาและพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2564

24 กรกฎาคม 2564

ลำพูน

1

ร่วมประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาและพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2564

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง

นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร เลย หนองคาย

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม

กำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก สุโขทัย
กิจกรรมชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพ สู่นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ณ “สวนแสงจันทร์ฟาร์ม” ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรมชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพ สู่นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ณ “สวนแสงจันทร์ฟาร์ม” ตำบลหอกลอง อ.....

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ณ บ้านจันเจ้า เจ้าจันทร์  อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านก.....

การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ.2565-2569)

การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ.2565-2569.....

แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว

แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว

สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวประจำสัปดาห์

สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวประจำสัปดาห์

ขอเชิญสัมมนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว

ขอเชิญสัมมนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเ.....

สถานการณ์ท่องเที่ยวเดือนเมษายน 2564

สถานการณ์ท่องเที่ยวเดือนเมษายน 2564

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้

นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง

นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง
คู่มือแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

12 มกราคม 2564

นนทบุรี

196

คู่มือแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่.....

คู่มือแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สื่อออนไลน์ : E-learning

12 มกราคม 2564

นนทบุรี

204

สื่อออนไลน์ : E-learning

สื่อออนไลน์ : E-learning

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ในธีม "ข้าวใหม่ปลามัน มหัศจรรย์เมืองสิงห์" และชมนิทรรศการ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดสิงห์บุรี

21 ธันวาคม 2563

สิงห์บุรี

261

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที.....

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ในธีม "ข้าวใหม่ปลามัน มหัศจรรย์เมืองสิงห์" และชมนิทรรศกา.....

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ประกวดแข่งขันทำเปเปอร์มาเช่รูปปลา

21 ธันวาคม 2563

สิงห์บุรี

181

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ประกวดแข่งขันทำเปเปอร์มาเช่รูปปลา

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ประกวดแข่งขันทำเปเปอร์มาเช่รูปปลา

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26

15 ธันวาคม 2563

สิงห์บุรี

171

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26

#ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดพุทธมณฑล จังหวัดสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร วันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2563

24 พฤศจิกายน 2563

สิงห์บุรี

412

#ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดพุทธมณฑล จังหวัดสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร วันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2563.....

#ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดพุทธมณฑล จังหวัดสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร วันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2563

วาระการขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานี ปทุมธานีเมืองของทุกคน

24 พฤศจิกายน 2563

ปทุมธานี

187

วาระการขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานี ปทุมธานีเมืองของทุกคน

วาระการขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานี ปทุมธานีเมืองของทุกคน

ประชาสัมพันธ์คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในรูปแบบวิถีใหม่

3 พฤศจิกายน 2563

ปทุมธานี

267

ประชาสัมพันธ์คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในรูปแบบวิถีใหม่

ประชาสัมพันธ์คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในรูปแบบวิถีใหม่

ONE DAY TRIP PRAI BANG

ONE DAY TRIP PRAI BANG

นนทบุรี

22 มิถุนายน 2563

340

1

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก

จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

- ชื่อกิจกรรม : ประชุมรับมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไข สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไข สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) โดยมี นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการขอให้จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รายงานผลการดำเนินการในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังได้มอบข้อสั่งการในเรื่องของการบริหารจัดการเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ มาตรการควบคุมและป้องกัน การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ และการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค - วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (เวลา ๐๙.๓๐ น.) - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก

ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระนอง

วันที่ 16/6/64 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร จัดโครงการอบรมต้นแบบเพื่อยกระดับการให้บริการของสถานประกอบการสู่มาตรฐาน ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) ตามวิถีการท่องเที่ยวแนวใหม่ (New Normal Tourism Sevices) เพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูง จังหวัดชุมพร ให้แก่ผู้ประกอบการ อำเภอปะทิว กลุ่มเป้าหมายอำเภอละ 50 คน ณ โรงแรม Loft Mania Boutique Hotel อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพรโดยมี นายสุรพล มิ่งชัย ท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการอบรม

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้

เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า หมู่เกาะอ่างทอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน

กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต สตูล
การลงพื้นที่เพื่อสำรวจสถานการณ์การท่องเที่ยว ในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต

การลงพื้นที่เพื่อสำรวจสถานการณ์การท่องเที่ยว ในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต

ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการติดตามและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ (ศปก.กระบี่อีฟเว่นมอร์อเมซิ่ง)

ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการติดตามและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อรองร.....

เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจ Phuket sandbox ระหว่างวันที่ 6 - 31 กรกฎาคม 2564

เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจ Phuket sandbox ระหว่างวันที่ 6 - 31 กรกฎาคม 2564

ร่วมปฏิบัติภารกิจ Phuket sandbox ระหว่างวันที่ 6 - 31 กรกฎาคม 2564

ร่วมปฏิบัติภารกิจ Phuket sandbox ระหว่างวันที่ 6 - 31 กรกฎาคม 2564

ร่วมปฏิบัติภารกิจ Phuket sandbox ระหว่างวันที่ 6 - 31 กรกฎาคม 2564

ร่วมปฏิบัติภารกิจ Phuket sandbox ระหว่างวันที่ 6 - 31 กรกฎาคม 2564

ร่วมปฏิบัติภารกิจ Phuket sandbox ระหว่างวันที่ 6 - 31 กรกฎาคม 2564

ร่วมปฏิบัติภารกิจ Phuket sandbox ระหว่างวันที่ 6 - 31 กรกฎาคม 2564

เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจ Phuket sandbox ระหว่างวันที่ 6 - 31 กรกฎาคม 2564

เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจ Phuket sandbox ระหว่างวันที่ 6 - 31 กรกฎาคม 2564

ลงพื้นที่ร่วมติดตามและประเมินผลมาตรฐาน (SHA)

ลงพื้นที่ร่วมติดตามและประเมินผลมาตรฐาน (SHA)