กิจกรรมด้านกีฬาทั่วไทย

ยุทธการพิชิตยาเสพติด ด้วยแนวคิด ชีวิตวิถีใหม่ ประจำปี 2564

ยุทธการพิชิตยาเสพติด ด้วยแนวคิด ชีวิตวิถีใหม่ ประจำปี 2564

ร่วมการสำรวจเส้นทางกิจกรรมปั่นจักรยาน

ร่วมการสำรวจเส้นทางกิจกรรมปั่นจักรยาน

วิ่งออกกำลังกายภายใต้โครงการ Park run Thailand

วิ่งออกกำลังกายภายใต้โครงการ Park run Thailand

จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดบริเวณที่ว่าการอำเภอดอยเต่า

จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดบริเวณที่ว่าการอำเภอดอยเต่า

ออกกำลังกายทุกวันศุกร์

ออกกำลังกายทุกวันศุกร์

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นประจำจังหวัดยโสธร

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นประจำจังหวัดยโสธร

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมกีฬาและนันทนาการจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมการจัดอบรมทักษะกีฬาฟุตบอล

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมกีฬาและนันทนาการจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมการจัดอบรมทักษะกีฬาฟุตบอล

ประสานขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินโครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้ ประจำปี 2564

ประสานขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินโครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้ ประจำปี 2564

กิจกรรมด้านกีฬาภาคเหนือ

เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี
ยุทธการพิชิตยาเสพติด ด้วยแนวคิด ชีวิตวิถีใหม่ ประจำปี 2564

ยุทธการพิชิตยาเสพติด ด้วยแนวคิด ชีวิตวิถีใหม่ ประจำปี 2564

ร่วมการสำรวจเส้นทางกิจกรรมปั่นจักรยาน

ร่วมการสำรวจเส้นทางกิจกรรมปั่นจักรยาน

วิ่งออกกำลังกายภายใต้โครงการ Park run Thailand

วิ่งออกกำลังกายภายใต้โครงการ Park run Thailand

จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดบริเวณที่ว่าการอำเภอดอยเต่า

จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดบริเวณที่ว่าการอำเภอดอยเต่า

ออกกำลังกายทุกวันศุกร์

ออกกำลังกายทุกวันศุกร์

ประสานขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินโครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้ ประจำปี 2564

ประสานขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินโครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้ ประจำปี 2564

สำรวจการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการของประชาชน ประจำปี 2564 อำเภอฝาง

สำรวจการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการของประชาชน ประจำปี 2564 อำเภอฝาง

การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

กิจกรรมด้านกีฬาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อำนาจเจริญ บึงกาฬ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย มหาสารคาม มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา หนองบัวลำภู หนองคาย ร้อยเอ็ด สกลนคร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี อุดรธานี ยโสธร
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นประจำจังหวัดยโสธร

18 มิถุนายน 2564

ยโสธร

7

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นประจำจังหวัดยโสธร

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมกีฬาและนันทนาการจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมการจัดอบรมทักษะกีฬาฟุตบอล

18 มิถุนายน 2564

ยโสธร

6

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมกีฬาและนันทนาการจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมการจัดอบรมทักษะกีฬาฟุตบอล

การรับมอบอุปกรณ์กีฬาโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา

18 มิถุนายน 2564

ชัยภูมิ

3

การรับมอบอุปกรณ์กีฬาโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา

นางณัฏฐ์ชุดา นันทนิ ตำแหน่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายกิตติวิชญ์ ชวนินทวิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ นายทะนงชัย เลิศนอก เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงาน และนายวัชรพงษ์ ยวงทอง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเขว้า ได้มีการจัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬาโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาได้มีการมอบลูกฟุตบอล จำนวน 10 ลูก ให้แก่ชมรมกีฬาอำเภอบ้านเขว้า และชมรมคนรักบอลอำเภอบ้านเขว้า ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวเมือง 3 ธรรมอำนาจเจริญ 7 เส้นทาง 7 อำเภอ

17 มิถุนายน 2564

อำนาจเจริญ

8

ประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวเมือง 3 ธรรมอำนาจเจริญ 7 เส้นทาง 7 อำเภอ

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการจัดประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวเมือง 3 ธรรมอำนาจเจริญ 7 เส้นทาง 7 อำเภอ ร่วมกับนายชยพล สินวรณ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 2 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ

กิจกรรมด้านกีฬาภาคกลาง

อ่างทอง ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร ลพบุรี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี นครนายก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมด้านกีฬาภาคตะวันออก

ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว ตราด

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้อำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และคณะ ในโอกาสเดินทางมาจังหวัดสระแก้ว เพื่อหารือข้อราชการในการติดตามสถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและบริหารจัดการชายแดนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พื้นที่ชายแดนไทย กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยนายนฤพล สังเกตุ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว ร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือดังกล่าวด้วย

กิจกรรมด้านกีฬาภาคใต้

ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง สงขลา สุราษฎร์ธานี ยะลา กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล ตรัง

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-17.00น. นายศุภนิจ สุขใส เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเมืองกระบี่ นายนิกร ดุกสุกแก้ว เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอคลองท่อม นายสันติ สนธิกุล เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเกาะลันตา นายภานุวัฒน์ สังสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอลำทับ และ นางสาวธีรพันธ์. ศรีเทพ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเขาพนม ได้รับมอบหมายจาก นางสาวจรรยารักษ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ ให้ลงพื้นที่กลุ่มเป้าเพื่อสำรวจประชาชนในการออกกำลังกาย ในพื้นที่ บ้านนานอกหมู่ที่ 11 อำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ โดยมีวิธีการสำรวจโดยการสุ่มจากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 16 ครัวเรือนจากครัวเรือนทั้งหมดในพื้นที่ หมู่ที่ 11 บ้านนานอกโดยยึดกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไปในครัวเรือน จากการสุ่มทั้งหมด 16 ครัวเรือนได้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเป้าหมาย 30 คน ในขณะปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พลศึกษาได้ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ออกกำลังกายในที่โล่ง ออกกำลังกายที่บ้าน มีการเว้นระยะยะห่างทางสังคม ลดการเดินทางไปยังสถานที่แออัด สถานที่เสี่ยง