กิจกรรมด้านกีฬาทั่วไทย

การประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติฯ (กลุ่มภูมิภาค) ครั้งที่ 5/2566

การประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติฯ (กลุ่มภูมิภาค) ครั้งที่ 5/2566

ประชุมคณะกรรมการจัดแข่งขันวิ่ง แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 2/2566

ประชุมคณะกรรมการจัดแข่งขันวิ่ง แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 2/2566

การประชุมชี้แจงผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และแนวทางปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประชุมชี้แจงผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และแนวทางปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชุมชี้แจงผลการประเมิน ผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชุมชี้แจงผลการประเมิน ผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชุมสรุปผลการประเมินจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่พลศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชุมสรุปผลการประเมินจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่พลศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เข้าร่วมประชุมสรุปผลการประเมินจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่พลศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เข้าร่วมประชุมสรุปผลการประเมินจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่พลศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมชี้แจงผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำปังบประมาณ พ.ศ.2566

การประชุมชี้แจงผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำปังบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรมด้านกีฬาภาคเหนือ

เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี
ประชุมคณะกรรมการจัดแข่งขันวิ่ง แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 2/2566

ประชุมคณะกรรมการจัดแข่งขันวิ่ง แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 2/2566

ประชุมชี้แจงผลการประเมิน ผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชุมชี้แจงผลการประเมิน ผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เข้าร่วมประชุมสรุปผลการประเมินจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่พลศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เข้าร่วมประชุมสรุปผลการประเมินจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่พลศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับนักเรียนคนพิการและบุคคลพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับคนพิการในจังหวัดเชียงราย

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับนักเรียนคนพิการและบุคคลพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับคนพิการในจังหวัดเชียงราย

ร่วมพิธีมอบรางวัลการจัดกิจกรรมเมืองกีฬา (Sports City) ภายใต้ชื่อ “มหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยว”

ร่วมพิธีมอบรางวัลการจัดกิจกรรมเมืองกีฬา (Sports City) ภายใต้ชื่อ “มหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยว”

พิธีเปิดกิจกรรมประกวดเต้น "MOTS Chiang Rai Cover Dance Contest 2023"

พิธีเปิดกิจกรรมประกวดเต้น "MOTS Chiang Rai Cover Dance Contest 2023"

การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566

การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566

ประชุมเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำเดือน กันยายน 2566

ประชุมเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำเดือน กันยายน 2566

กิจกรรมด้านกีฬาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อำนาจเจริญ บึงกาฬ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย มหาสารคาม มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา หนองบัวลำภู หนองคาย ร้อยเอ็ด สกลนคร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี อุดรธานี ยโสธร
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

28 กันยายน 2566

สุรินทร์

2

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ประชาชนและบุคลากรของหน่วยงาน ในจังหวัดออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที 2. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัย ได้เข้าถึงโอกาสในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา และเพิ่มจำนวนประชาชนที่ออกกำลังกาย

การดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน ประจำปี 2566

14 กันยายน 2566

เลย

8

การดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน ประจำปี 2566

กิจกรรมลีลาศผู้สูงอายุ (กรมพลศึกษา) ณ ห้องแกร์น บอลลูน ชั้น 2 โรงแรมอัศวรรณหนองคาย

11 กันยายน 2566

หนองคาย

9

กิจกรรมลีลาศผู้สูงอายุ (กรมพลศึกษา) ณ ห้องแกร์น บอลลูน ชั้น 2 โรงแรมอัศวรรณหนองคาย

กิจกรรมลีลาศผู้สูงอายุ (กรมพลศึกษา) ณ ห้องแกร์น บอลลูน ชั้น 2 โรงแรมอัศวรรณหนองคาย

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2566

4 กันยายน 2566

อำนาจเจริญ

317

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2566

กิจกรรมด้านกีฬาภาคกลาง

อ่างทอง ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร ลพบุรี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี นครนายก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมด้านกีฬาภาคตะวันออก

ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว ตราด

กิจกรรมด้านกีฬาภาคใต้

ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง สงขลา สุราษฎร์ธานี ยะลา กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล ตรัง