กิจกรรมด้านท่องเที่ยวทั่วไทย

เป็นประธานกล่าวปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตรในโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาวู้ดบอล

เป็นประธานกล่าวปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตรในโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาวู้ดบอล

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง Home Lodge ประจำปี พ.ศ. 2564

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง Home Lodge ประจำปี พ.ศ. .....

ประชุมกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัคติราชการของข้าราชการพลเรือนส่วนภูมิภาค

ประชุมกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัคติราชการของข้าราชการพลเรือนส่วนภูมิภาค

การท่องเที่ยว Virtual Tour 360 องศา (ทัวร์เสมือนจริง)

การท่องเที่ยว Virtual Tour 360 องศา (ทัวร์เสมือนจริง)

เที่ยวทิพย์

เที่ยวทิพย์

ลงพื้นที่เพื่อสำรวจ และหารือการจัดทำแพสำหรับรับประทานอาหาร ของชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางโรง

ลงพื้นที่เพื่อสำรวจ และหารือการจัดทำแพสำหรับรับประทานอาหาร ของชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางโรง

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2564

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2564

ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมพิธีสวดมนต์เมืองและแสดงธรรมกลางแม่น้ำโขงงานสมโภชพระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ และกิจกรรมจุดเทียนขึ้นภูบูชาพระใหญ่

ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมพิธีสวดมนต์เมืองและแสดงธรรมกลางแม่น้ำโขงงานสมโภชพระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรร.....

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง ลำพูน
เป็นประธานกล่าวปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตรในโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาวู้ดบอล

19 กันยายน 2564

เชียงใหม่

3

เป็นประธานกล่าวปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตรในโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาวู้ดบอล

วันที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น.นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตรในโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาวู้ดบอล ซึ่งจัดขึ้นโ.....

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง Home Lodge ประจำปี พ.ศ. 2564

18 กันยายน 2564

เชียงราย

23

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง Home Lodge ประจำปี พ.ศ. .....

ประชุมกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัคติราชการของข้าราชการพลเรือนส่วนภูมิภาค

17 กันยายน 2564

เชียงใหม่

2

ประชุมกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัคติราชการของข้าราชการพลเรือนส่วนภูมิภาค

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13:00 น. นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายโชติวิทย์ ธิมาทาธีรโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมกลั่นกรองผลการประเมินผ.....

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อการบริหารผลการปฏิบัติราชการผ่านระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

15 กันยายน 2564

เชียงใหม่

61

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อการบริหารผลการปฏิบัติราชการผ่านระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อการบริหารผลการปฏิบัติราชการผ่านระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ภายใต้โ.....

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง

นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร เลย หนองคาย

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม

กำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก สุโขทัย
งบทดลอง ส.ค.64

งบทดลอง ส.ค.64

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยว.....

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (เพิ่มเติม)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะ.....

กิจกรรมชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพ สู่นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ณ “สวนแสงจันทร์ฟาร์ม” ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรมชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพ สู่นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ณ “สวนแสงจันทร์ฟาร์ม” ตำบลหอกลอง อ.....

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ณ บ้านจันเจ้า เจ้าจันทร์  อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านก.....

การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ.2565-2569)

การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ.2565-2569.....

แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว

แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้

นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง

นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง
การประชุมสัมมนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน

29 กรกฎาคม 2564

อ่างทอง

67

การประชุมสัมมนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน

การประชุมสัมมนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน

คู่มือแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

12 มกราคม 2564

นนทบุรี

235

คู่มือแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่.....

คู่มือแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สื่อออนไลน์ : E-learning

12 มกราคม 2564

นนทบุรี

243

สื่อออนไลน์ : E-learning

สื่อออนไลน์ : E-learning

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ในธีม "ข้าวใหม่ปลามัน มหัศจรรย์เมืองสิงห์" และชมนิทรรศการ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดสิงห์บุรี

21 ธันวาคม 2563

สิงห์บุรี

301

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที.....

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ในธีม "ข้าวใหม่ปลามัน มหัศจรรย์เมืองสิงห์" และชมนิทรรศกา.....

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ประกวดแข่งขันทำเปเปอร์มาเช่รูปปลา

21 ธันวาคม 2563

สิงห์บุรี

228

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ประกวดแข่งขันทำเปเปอร์มาเช่รูปปลา

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ประกวดแข่งขันทำเปเปอร์มาเช่รูปปลา

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26

15 ธันวาคม 2563

สิงห์บุรี

210

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26

#ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดพุทธมณฑล จังหวัดสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร วันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2563

24 พฤศจิกายน 2563

สิงห์บุรี

494

#ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดพุทธมณฑล จังหวัดสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร วันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2563.....

#ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดพุทธมณฑล จังหวัดสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร วันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2563

วาระการขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานี ปทุมธานีเมืองของทุกคน

24 พฤศจิกายน 2563

ปทุมธานี

221

วาระการขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานี ปทุมธานีเมืองของทุกคน

วาระการขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานี ปทุมธานีเมืองของทุกคน

ONE DAY TRIP PRAI BANG

ONE DAY TRIP PRAI BANG

นนทบุรี

22 มิถุนายน 2563

386

1

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก

จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

- ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดตราด (คสป.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดตราด (คสป.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เพื่อประสานการทำงาน ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐฯ และคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดตราด และสรุปผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีนายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม - วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ (เวลา ๐๙.๓๐ น.) - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดตราด

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก

ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระนอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้

เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า หมู่เกาะอ่างทอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน

กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต สตูล
ลงพื้นที่เพื่อสำรวจ และหารือการจัดทำแพสำหรับรับประทานอาหาร ของชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางโรง

ลงพื้นที่เพื่อสำรวจ และหารือการจัดทำแพสำหรับรับประทานอาหาร ของชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางโรง

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยว ด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการ (SHA) รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยว ด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการ (SHA) รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงก.....

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยว ด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการ (SHA) ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยว ด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการ (SHA) ภายใต้โครงการจัดกิจกรร.....

ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ครั้งที่1/2564

ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ครั้งที่1/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ครั้งที่ 1/2564

จัดการประชุมเตรียมการเปิดรับนักท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ Krabi Even More Amazing

จัดการประชุมเตรียมการเปิดรับนักท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ Krabi Even More Amazing

ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564

ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564

ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564

ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564