กิจกรรมด้านท่องเที่ยวทั่วไทย

ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ

ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ

ประชุมสรุปรายงานผลการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเชียงรายเป็นเมืองแห่งสุขภาพ (Chiang Rai Wellness City)

ประชุมสรุปรายงานผลการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเชียงรายเป็นเมืองแห่งสุขภาพ (Chiang Rai Wellness City)

การตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ณ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา

การตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ณ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา

ประชุมขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การบริหารงานเชิงพื้นที่

ประชุมขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การบริหารงานเชิงพื้นที่

กิจกรรมของดีบ้านฉัน อาหารพื้นถิ่น เมืองกำแพง

กิจกรรมของดีบ้านฉัน อาหารพื้นถิ่น เมืองกำแพง

วิทยากรให้ความรู้ในค่ายเยาวชนอนุรักษ์มัคคุเทศก์น้อย รุ่นที่ 3โดยให้ความรู้เที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชรการ

วิทยากรให้ความรู้ในค่ายเยาวชนอนุรักษ์มัคคุเทศก์น้อย รุ่นที่ 3โดยให้ความรู้เที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวใน.....

อำนวยความสะดวกแก่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ

อำนวยความสะดวกแก่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทร.....

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี.....

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง ลำพูน
ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ

29 กันยายน 2566

เชียงใหม่

1

ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ

วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยเอก สันติพงศ์ บุลยเลิศ เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การบริหารงา.....

ประชุมสรุปรายงานผลการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเชียงรายเป็นเมืองแห่งสุขภาพ (Chiang Rai Wellness City)

29 กันยายน 2566

เชียงราย

2

ประชุมสรุปรายงานผลการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเชียงรายเป็นเมืองแห่งสุขภาพ (Chiang Rai Wellness City)

ประชุมขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การบริหารงานเชิงพื้นที่

29 กันยายน 2566

ลำปาง

2

ประชุมขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การบริหารงานเชิงพื้นที่

ชื่อกิจกรรม: ประชุมขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การบริหารงานเชิงพื้นที่ รายละเอียดกิจกรรม : นายวรวิทย์ วีระเชวงกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสาวรุ้งลาวัลย์ จันทร์ยอด หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริ.....

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

28 กันยายน 2566

เชียงใหม่

1

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี.....

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. ว่าที่ร้อยเอก สันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายจักรพงษ์ สิทธิหล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พร้อมนางสาวเบ็ญจวร.....

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง

นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร เลย หนองคาย

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม

กำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก สุโขทัย
การแถลงข่าวการจัดงาน "THE NORTHERN Pop up store 2023"

การแถลงข่าวการจัดงาน "THE NORTHERN Pop up store 2023"

การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2566

การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2566

การประชุมเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2566

การประชุมเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2566

เปิดงานถนนสายวัฒนธรรม “เลียบวัด เคียงวัง” เพื่อยกระดับงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่อง องค์กร  อำเภอคุณธรรมต้นแบบ

เปิดงานถนนสายวัฒนธรรม “เลียบวัด เคียงวัง” เพื่อยกระดับงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และมอบเกียรติบัตรปร.....

พิธีเปิดโครงการฝึกวิชาชีพส่งเสริมพัฒนาอาชีพนวดประคบหม้อเกลือ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก บ้านเฟื่องฟ้า

พิธีเปิดโครงการฝึกวิชาชีพส่งเสริมพัฒนาอาชีพนวดประคบหม้อเกลือ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก บ้านเฟื่องฟ้า

การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่7/2566 ประจําเดือนกรกฎาคม 2566

การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่7/2566 ประจําเดือนกรกฎาคม 2566

เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมการประกวด #พิษณุโลกใส่ผ้าไทยได้ทุกวัยและทุกวัน

เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมการประกวด #พิษณุโลกใส่ผ้าไทยได้ทุกวัยและทุกวัน

การประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานเมืองสมุนไพร (Herbal City) จังหวัดพิษณุโลก และประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร (Herbal City)

การประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานเมืองสมุนไพร (Herbal City) จังหวัดพิษณุโลก และประชุมคณะทำงานขับเคลื.....

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้

นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง

นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง
ข้อมูลประกอบรายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

11 กันยายน 2566

นนทบุรี

5

ข้อมูลประกอบรายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเ.....

ข้อมูลประกอบรายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประชาสัมพันสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุภายในส่วนราชการ

18 สิงหาคม 2566

นนทบุรี

11

ประชาสัมพันสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุภายในส่วนราชการ

ประชาสัมพันสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุภายในส่วนราชการ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)

18 สิงหาคม 2566

นนทบุรี

9

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

27 กรกฎาคม 2566

นนทบุรี

9

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒.....

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ "ผนึกกำลังร่วมใจ ต้านภัยไซเบอร์ ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน รู้ทันกลโกง"

20 กรกฎาคม 2566

นนทบุรี

10

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ "ผนึกกำลังร่วมใจ ต้านภัยไซเบอร์ ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน รู้ทันกลโกง&q.....

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ "ผนึกกำลังร่วมใจ ต้านภัยไซเบอร์ ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน รู้ทันกลโกง"

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "โครงการแสงน้ำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๙ เฉลิมพระเกียรติ" จังหวัดนนทบุรี

4 กรกฎาคม 2566

นนทบุรี

12

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "โครงการแสงน้ำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๙ เฉลิมพระเ.....

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "โครงการแสงน้ำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๙ เฉลิมพระเกียรติ" จังหวัดนนทบุรี

สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ.๒๕๖๖

4 กรกฎาคม 2566

นนทบุรี

12

สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ.๒๕๖๖

สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ.๒๕๖๖

ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๖

14 มิถุนายน 2566

นนทบุรี

3

ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ประจ.....

ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๖

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก

จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก

ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระนอง

ที่บริเวณสะพานสราญวิถี นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในกิจกรรม พาร์ครันสัญจร เดิน - วิ่งออกกำลังกาย by CCC ทุกวันพุธ โดยมีนางสาวแสงจันทร์ แก้วประทุมรัสมี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยทีม Park run ปราณบุรี นำทีมโดยนายปรีดา สุขใจ นายอำเภอปราณบุรี เครือข่ายชมรมออกกำลังกายชาวสาวอ่าว และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรม พาร์ครันสัญจร เดิน - วิ่งออกกำลังกาย by CCC ทุกวันพุธ ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันที่สะพานสราญวิถี จากนั้นจึงปล่อยตัวนักวิ่งมุ่งสู่จุดชมวิวเขาช่องกระจกแล้ว เดิน วิ่ง ขึ้นไปเก็บภาพวิว 360 องศาบนยอดเขาช่องกระจก มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย ซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการเป็นวิถีชีวิต ร่วมสานต่อกิจกรรมออกกำลังกายดีๆ ให้เป็นวิถีของชาวประจวบคีรีขันธ์กันต่อไป

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้

เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า หมู่เกาะอ่างทอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน

กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต สตูล
การตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ณ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา

การตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ณ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา

อำนวยความสะดวกแก่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ

อำนวยความสะดวกแก่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทร.....

ร่วมพิธีเปิดบ้านศิลป์นาฎโกลา ณ บ้านศิลป์นาฎโกลา ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ร่วมพิธีเปิดบ้านศิลป์นาฎโกลา ณ บ้านศิลป์นาฎโกลา ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

มอบป้ายเตือนภัย (ธงแดง) ในการลงเล่นน้ำทะเล

มอบป้ายเตือนภัย (ธงแดง) ในการลงเล่นน้ำทะเล

งานมหกรรมเทศกาลอาหารพื้นบ้านสืบสานศิลป์วิถีถิ่นพังงา 2566 จังหวัดพังงา

งานมหกรรมเทศกาลอาหารพื้นบ้านสืบสานศิลป์วิถีถิ่นพังงา 2566 จังหวัดพังงา

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชุมมาตราการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล

ประชุมมาตราการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล