กิจกรรมด้านท่องเที่ยวทั่วไทย

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการใช้คำว่า "จังหวัดเชียงใหม่" ประกอบเป็นชื่อของมูลนิธิหรือสมาคม

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการใช้คำว่า "จังหวัดเชียงใหม่" ประกอบเป็นชื่อของมูลนิธิหรื.....

กิจกรรมจิตอาสา World Clean Up 2020 เก็บขยะทางทะเลในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

กิจกรรมจิตอาสา World Clean Up 2020 เก็บขยะทางทะเลในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ ๒ และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ ๒การวางผังภาคตะวันออก (กลุ่มจังหวัดจันทบุรี และตราด)

ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ ๒ และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ ๒กา.....

ประชุมสรุปผลการดำเนินการสนับสนุนเศรษฐกิจภาคทะเล Blue Economy จังหวัดตราด

ประชุมสรุปผลการดำเนินการสนับสนุนเศรษฐกิจภาคทะเล Blue Economy จังหวัดตราด

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ เรื่อง ข้อปฎิบัติในการคุ้มครองถ้ำ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ .....

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ เรื่อง ข้อปฎิบัติในการคุ้มครองถ้ำ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ .....

โครงการพัฒนาศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และนาคี รูท (Nakhee Route) กิจกรรมคาราวานรถยนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธและท่องเที่ยวชุมชน ตามเส้นทางกลุ่มจังหวัดสบายดี

โครงการพัฒนาศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และนาคี รูท (Nakhee Rout.....

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี.....

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง ลำพูน
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการใช้คำว่า "จังหวัดเชียงใหม่" ประกอบเป็นชื่อของมูลนิธิหรือสมาคม

18 กันยายน 2563

เชียงใหม่

7

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการใช้คำว่า "จังหวัดเชียงใหม่" ประกอบเป็นชื่อของมูลนิธิหรื.....

วันที่ 18 กันยายน 2563 นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวชวนพิศ เมืองวงค์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการใช้คำว่า "จังหว.....

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

17 กันยายน 2563

เชียงใหม่

4

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี.....

วันที่ 17-18 กันยายน 63 นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้น ายโชติวิทย์  ธิมาทาธีรโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพ.....

ประชุมหารือเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมการปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ในเขตพื้นที่เมืองเก่าเชียงให

16 กันยายน 2563

เชียงใหม่

5

ประชุมหารือเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมการปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงก.....

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นางปริษา  ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายจักรพงษ์ สิทธิหล่อ นักวิเคราะหฺ์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมกา.....

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

16 กันยายน 2563

เชียงใหม่

3

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายจักรพงษ์ สิทธิหล่อ นักวิเคราะหฺ์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐก.....

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง

นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร เลย หนองคาย

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม

กำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก สุโขทัย
การกินอยู่แบบออร์แกนิก วิถีชิค ๆ ของคนเมืองสองแคว -Travel with ‘S-H-E’ Healthy Pit’Lok

การกินอยู่แบบออร์แกนิก วิถีชิค ๆ ของคนเมืองสองแคว -Travel with ‘S-H-E’ Healthy Pit’Lok

"ส้มฉุน" ของว่างโบราณ ณ บ้านวังส้มซ่า - Travel with ‘S-H-E’ Healthy Pit’Lok

"ส้มฉุน" ของว่างโบราณ ณ บ้านวังส้มซ่า - Travel with ‘S-H-E’ Healthy Pit’Lok

เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภายใต้แนวคิด Travel with ‘S-H-E’ Healthy Pit’Lok

เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภายใต้แนวคิด Travel with ‘S-H-E’ Healthy Pit’Lok

(E-Book) Travel with ‘S-H-E’ Healthy Pit’Lok

(E-Book) Travel with ‘S-H-E’ Healthy Pit’Lok

อพท.4 ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์

อพท.4 ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4) ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4) ขอเชิ.....

การเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่ ประเภทธุรกิจนำเที่ยว ผู้นำเที่ยว และมัคคุเทศก์ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

การเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่ ประเภทธุรกิจนำเที่ยว ผู้นำเที่ยว และมัคคุเทศก์ .....

ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโฮมสเตย์จังหวัดสุโขทัย เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย (บ้านคุกพัฒนา) ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโฮมสเตย์จังหวัดสุโขทัย เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย (บ้านคุกพัฒนา.....

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้

นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง

นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง
ONE DAY TRIP PRAI BANG

22 มิถุนายน 2563

นนทบุรี

84

ONE DAY TRIP PRAI BANG

ONE DAY TRIP PRAI BANG

รับสมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์สำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว "การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสมรรถนะบคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซี่ยน"

17 มิถุนายน 2563

นนทบุรี

175

รับสมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์สำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว "การพัฒนาบุคลากรด้านการท่อง.....

รับสมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์สำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว "การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสมรรถนะบคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซี่ยน"

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2563

นนทบุรี

82

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับภูมิท.....

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนา.....

คู่มือการปฏิบัติตามาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1 (สีขาว)

21 พฤษภาคม 2563

นนทบุรี

140

คู่มือการปฏิบัติตามาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 สำหรับประเภทก.....

คู่มือการปฏิบัติตามาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1 (สีขาว)

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ ๑ (สีขาว)

21 พฤษภาคม 2563

นนทบุรี

78

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 สำหรับประเภ.....

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ ๑ (สีขาว)

มอบรางวัลชมเชยให้กับผู้เข้าร่วมการประกวดกิจกรรม “ถ่ายภาพสวย โพสต์ภาพเก๋  แชร์ภาพเท่  Like & Share Street Art @Nonthaburi”

7 พฤษภาคม 2563

นนทบุรี

101

มอบรางวัลชมเชยให้กับผู้เข้าร่วมการประกวดกิจกรรม “ถ่ายภาพสวย โพสต์ภาพเก๋ แชร์ภาพเท่ Like & Shar.....

มอบรางวัลชมเชยให้กับผู้เข้าร่วมการประกวดกิจกรรม “ถ่ายภาพสวย โพสต์ภาพเก๋ แชร์ภาพเท่ Like & Share Street Art @Nonthaburi”

มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดกิจกรรม Like & Share ในหัวข้อ ถ่ายภาพสวย โพสต์ภาพเก๋ แชร์ภาพเท่ ณ Street Art  @ Nonthaburi

23 เมษายน 2563

นนทบุรี

123

มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดกิจกรรม Like & Share ในหัวข้อ ถ่ายภาพสวย โพสต์ภาพเก๋ แชร์ภาพเท่ ณ .....

มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดกิจกรรม Like & Share ในหัวข้อ ถ่ายภาพสวย โพสต์ภาพเก๋ แชร์ภาพเท่ ณ Street Art @ Nonthaburi

มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดกิจกรรม Like & Share ในหัวข้อ ถ่ายภาพสวย โพสต์ภาพเก๋ แชร์ภาพเท่ ณ Street Art  @ Nonthaburi

23 เมษายน 2563

นนทบุรี

3

มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดกิจกรรม Like & Share ในหัวข้อ ถ่ายภาพสวย โพสต์ภาพเก๋ แชร์ภาพเท่ ณ .....

มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดกิจกรรม Like & Share ในหัวข้อ ถ่ายภาพสวย โพสต์ภาพเก๋ แชร์ภาพเท่ ณ Street Art @ Nonthaburi

ONE DAY TRIP PRAI BANG

ONE DAY TRIP PRAI BANG

นนทบุรี

22 มิถุนายน 2563

84

1

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก

จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

- ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมจิตอาสา World Clean Up 2020 เก็บขยะทางทะเลในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ รัตนพิทักษ์ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พลศึกษาประอำเภอต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา World Clean Up 2020 เก็บขยะทางทะเลในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะช้างใต้ กิจกรรมในครั้งนี้ได้ขยะ 95 ถุง ประมาณ 760 กิโลกรัม อาสาสมัคร และชาวบ้านขุมชนสลักเพชร ประมาณ 150 ท่าน - วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ (เวลา ๐๗.๐๐น.) - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก

ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระนอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้

เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า หมู่เกาะอ่างทอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน

กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต สตูล
งาน Amazing Thai Taste @Phuket #Local Food

งาน Amazing Thai Taste @Phuket #Local Food

 กิจกรรม WE RUN THAILAND IN PHUKET

กิจกรรม WE RUN THAILAND IN PHUKET

ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนนอกพื้นที่จังหวัดพังงา

ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนนอกพื้นที่จังหวัดพังงา

กงสุลอังกฤษ ประจำประเทศไทย และคณะเข้าพบผู้ว่าราชกาลจังหวัดภูเก็ต

กงสุลอังกฤษ ประจำประเทศไทย และคณะเข้าพบผู้ว่าราชกาลจังหวัดภูเก็ต

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ประ.....

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

สถิติการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดือนกรกฎาคม 2563

สถิติการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดือนกรกฎาคม 2563

ข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนมิถุนายน 2563

ข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนมิถุนายน 2563