กิจกรรมด้านท่องเที่ยวทั่วไทย

ตรวจประเมินหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่

ตรวจประเมินหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่

การแถลงข่าว เรื่อง ผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การบูรณาการระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง

การแถลงข่าว เรื่อง ผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และพิธีลงนามในบั.....

การแถลงข่าวเรื่องผลการดำเนินงานที่สำคัญ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกีฬาและพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการ บูรณาการระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง

การแถลงข่าวเรื่องผลการดำเนินงานที่สำคัญ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกีฬาและพิธีลงนา.....

เข้าร่วมงานประชุมพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพื้นที่พิเศษ ๔ ภาค เชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว

เข้าร่วมงานประชุมพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพื้นที่พิเศษ ๔ ภาค เชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว

ร่วมการแถลงข่าวเรื่องผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการบูรณาการระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ ZOOM

ร่วมการแถลงข่าวเรื่องผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและพิธีลงนามในบันทึกข้.....

ร่วมเป็นเกียติงานพิธีทำบุญสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

ร่วมเป็นเกียติงานพิธีทำบุญสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเทศกาลท่องเที่ยว "โหยหา บาโหย" กินเรียนต้นน้ำ สัมผัสธรรมชาติ ณ บายโหย ที่โหยหา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีร

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเทศกาลท่องเที่ยว "โหยหา บาโหย" กินเรียนต้นน้ำ สัมผัสธรรมชาต.....

เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่รับผิดชอบการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การจัดงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2565

เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่รับผิดชอบการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การจัดงานบวงสรวงพญาศรีสัตต.....

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง ลำพูน
ตรวจประเมินหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่

26 กรกฎาคม 2565

เชียงใหม่

15

ตรวจประเมินหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่

การแถลงข่าว เรื่อง ผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การบูรณาการระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง

1 กรกฎาคม 2565

เชียงราย

12

การแถลงข่าว เรื่อง ผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และพิธีลงนามในบั.....

การแถลงข่าวเรื่องผลการดำเนินงานที่สำคัญ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกีฬาและพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการ บูรณาการระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง

1 กรกฎาคม 2565

พะเยา

10

การแถลงข่าวเรื่องผลการดำเนินงานที่สำคัญ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกีฬาและพิธีลงนา.....

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวฉันทนา ศิวกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายกิตติชัย กุสาวดี นักพัฒนาการกีฬา เข้าร่วมการแถลงข่าวเรื่องผลการดำเนินงานที่สำคัญ ของสำนักงานปล.....

เข้าร่วมงานประชุมพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพื้นที่พิเศษ ๔ ภาค เชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว

1 กรกฎาคม 2565

ลำปาง

6

เข้าร่วมงานประชุมพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพื้นที่พิเศษ ๔ ภาค เชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง

นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร เลย หนองคาย

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม

กำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก สุโขทัย
งาน "14 มิถุนา ชวนแต่งไทย ไปถวายสลากภัต ณ พระราชวังจันทน์" (วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7)

งาน "14 มิถุนา ชวนแต่งไทย ไปถวายสลากภัต ณ พระราชวังจันทน์" (วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7)

การประชุมหารือเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก

การประชุมหารือเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุ.....

กิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2565 เส้นทางปั่นจักรยานที่ 8 อำเภอวังทอง

กิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2565 เส้นทางปั่นจักรยานที่ 8 อำเภอวังทอง

กิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2565 ณ ตลาด 120 ปี อำเภอวังทอง

กิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2565 ณ ตลาด 120 ปี อำเภอวังทอง

โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "กิจกรรมเยาวชนต้นกล้านันทนาการ"

โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "กิจกรรมเยาวชน.....

กิจกรรม ปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2565ภายใต้โครงการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการองเที่ยว สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565  เส้นทางที่ 7 ปั่นเส้นทางพุทธมณฑล

กิจกรรม ปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2565ภายใต้โครงการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน.....

กิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2565

กิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2565

กิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2565

กิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2565

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้

นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง

นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง
ขยายเวลาการเสนอตัวอย่างสุจริต :สุจริตโมเดล ปี 2565

27 มิถุนายน 2565

นนทบุรี

25

ขยายเวลาการเสนอตัวอย่างสุจริต :สุจริตโมเดล ปี 2565

ขยายเวลาการเสนอตัวอย่างสุจริต :สุจริตโมเดล ปี 2565

ข้าร่วมกิจกรรมทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสงขลา​  โซนที่​ 3 (อำเภอ​นาหม่อม สะเดา คลอง​หอยโข่ง​ หาดใหญ่)​ โดยผ่านแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทาง​ ได้แก่​ ควนคาน​หลาว​ พุทธอุทยาน​เขาเล่​ ถ้ำเขาร

14 มิถุนายน 2565

สงขลา

14

ข้าร่วมกิจกรรมทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวช.....

ข้าร่วมกิจกรรมทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสงขลา​ โซนที่​ 3 (อำเภอ​นาหม่อม สะเดา คลอง​หอยโข่ง​ หาดใหญ่)​ โดยผ่านแหล่งท่องเที่ยวตามเ.....

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/ ระหว่า

2 มิถุนายน 2565

นนทบุรี

37

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระ.....

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยรา.....

ขอเชิญผู้ประกอบการ สถานประกอบการ หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมและตรวจประเมินมาตรฐานการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2565 ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

10 พฤษภาคม 2565

นนทบุรี

56

ขอเชิญผู้ประกอบการ สถานประกอบการ หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมและตรวจประเมินมาตรฐานการบริการเพื่อการ.....

ขอเชิญผู้ประกอบการ สถานประกอบการ หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมและตรวจประเมินมาตรฐานการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2565 ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคลากร หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน

19 เมษายน 2565

นนทบุรี

37

ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคลากร หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน

ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคลากร หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน

ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปคและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 14-20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ภายใต้แนวคิด Regenerative Tourism: การท่องเที่ยวฟื้นสร้างอย่างยั่งยืน โดยเตรียมผลักดันการนำแนวคิด BCG Model มาประยุกต์ใช้เพ

8 เมษายน 2565

ปัตตานี

27

ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปคและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่า.....

ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปคและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 14-20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ภายใต้แนวคิด Regenerative Tourism: การท่องเที่ยวฟื้นสร้างอย่างยั่งยื.....

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส นนทบุรีใสสะอาด 2565”

15 มีนาคม 2565

นนทบุรี

56

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส นนทบุรีใสสะอาด 2565”

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส นนทบุรีใสสะอาด 2565”

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์

9 มีนาคม 2565

นนทบุรี

64

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก

จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก

ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระนอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้

เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า หมู่เกาะอ่างทอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน

กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต สตูล
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ครั้งที่ 1/2565

อบรมในรูปแบบออนไลน์ " การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อบรมในรูปแบบออนไลน์ " การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2565 รุ่นที่ 1

ประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2565 รุ่นที่ 1

พิธีเปิดอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

พิธีเปิดอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.....

กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม (Place of Justice)

กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม (Place of Justice)

ประชุมหารือการจัดการแข่งขันไตรกีฬา “เพียวบลู พังงา ไตรกีฬา”

ประชุมหารือการจัดการแข่งขันไตรกีฬา “เพียวบลู พังงา ไตรกีฬา”

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565