กิจกรรมด้านท่องเที่ยวทั่วไทย

เที่ยวอีสานกลางมีเฮ การประกวดภาพถ่ายและหนังสั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด "ร้อย แก่น สาร สินธุ์"

เที่ยวอีสานกลางมีเฮ การประกวดภาพถ่ายและหนังสั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด "ร้อย แก่.....

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานฃุมชนในการรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ปรำจำปี 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานฃุมชนในการรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธาน.....

กิจกรรมการอบรมเยาวชนเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

กิจกรรมการอบรมเยาวชนเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.....

งานแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเท่ี่ยว "ท่องเที่ยวถิ่นวีรชน สักการะพระคู่เมืองสิงห์บุรี"

งานแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเท่ี่ยว "ท่องเที่ยวถิ่นวีรชน สักการะพระคู่เมืองสิงห์บุรี"

รณรงค์เก็บขยะ ในการจัดกิจกรรมปั่นสักการะพระพรหม ชมแหล่งท่องเที่่ยวจังหวัดสิงห์บุรี

รณรงค์เก็บขยะ ในการจัดกิจกรรมปั่นสักการะพระพรหม ชมแหล่งท่องเที่่ยวจังหวัดสิงห์บุรี

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาผู้ประกอบการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานทรัพยากรที่ยั่งยืน”

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาผู้ประกอบการการท่องเที่ยวโดยชุม.....

ชุมพรประชุมจัดทำแผนป้องกันและวางมาตรการรักษาความปลอดภัยทางทะเล

ชุมพรประชุมจัดทำแผนป้องกันและวางมาตรการรักษาความปลอดภัยทางทะเล

ชุมพรประชุมจัดทำแผนป้องกันและวางมาตรการรักษาความปลอดภัยทางทะเล

ชุมพรประชุมจัดทำแผนป้องกันและวางมาตรการรักษาความปลอดภัยทางทะเล

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง ลำพูน
งานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 15

5 กันยายน 2561

เชียงราย

1

งานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 15

งานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 15

5 กันยายน 2561

เชียงราย

2

งานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 15

งานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 15

5 กันยายน 2561

เชียงราย

5

งานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 15

งานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 15

5 กันยายน 2561

เชียงราย

5

งานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 15

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง

นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร เลย หนองคาย

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม

กำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก สุโขทัย
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2561

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2561

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2561

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2561

"จังหวัดสุโขทัย" กับ "แมว จิรศักดิ์" ร่วมเดินทางไปด้วยกันในรายการ "ตะลุยเดี่ยวเที่ยวเมืองไทย"

"จังหวัดสุโขทัย" กับ "แมว จิรศักดิ์" ร่วมเดินทางไปด้วยกันในรายการ "ตะลุยเดี.....

"จังหวัดสุโขทัย" กับ "แมว จิรศักดิ์" ร่วมเดินทางไปด้วยกันในรายการ "ตะลุยเดี่ยวเที่ยวเมืองไทย"

"จังหวัดสุโขทัย" กับ "แมว จิรศักดิ์" ร่วมเดินทางไปด้วยกันในรายการ "ตะลุยเดี.....

"จังหวัดสุโขทัย" กับ "แมว จิรศักดิ์" ร่วมเดินทางไปด้วยกันในรายการ "ตะลุยเดี่ยวเที่ยวเมืองไทย"

"จังหวัดสุโขทัย" กับ "แมว จิรศักดิ์" ร่วมเดินทางไปด้วยกันในรายการ "ตะลุยเดี.....

"จังหวัดสุโขทัย" กับ "แมว จิรศักดิ์" ร่วมเดินทางไปด้วยกันในรายการ "ตะลุยเดี่ยวเที่ยวเมืองไทย"

"จังหวัดสุโขทัย" กับ "แมว จิรศักดิ์" ร่วมเดินทางไปด้วยกันในรายการ "ตะลุยเดี.....

"จังหวัดสุโขทัย" กับ "แมว จิรศักดิ์" ร่วมเดินทางไปด้วยกันในรายการ "ตะลุยเดี่ยวเที่ยวเมืองไทย"

"จังหวัดสุโขทัย" กับ "แมว จิรศักดิ์" ร่วมเดินทางไปด้วยกันในรายการ "ตะลุยเดี.....

อำเภอศรีสัชนาลัย" จังหวัดสุโขทัย ร่วมเยี่ยมชมประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ และเข้าไปสัมผัสชุมชนที่คงยึดถือและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของบรรพบุรุษไว้อย่างเหนียวแน่น

อำเภอศรีสัชนาลัย" จังหวัดสุโขทัย ร่วมเยี่ยมชมประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ และเข้าไปสัมผัสชุมชนที่คงย.....

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้

นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง

นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง
งานแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเท่ี่ยว "ท่องเที่ยวถิ่นวีรชน สักการะพระคู่เมืองสิงห์บุรี"

18 กันยายน 2561

สิงห์บุรี

3

งานแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเท่ี่ยว "ท่องเที่ยวถิ่นวีรชน สักการะพระคู่เมืองสิงห์บุรี"

งานแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเท่ี่ยว "ท่องเที่ยวถิ่นวีรชน สักการะพระคู่เมืองสิงห์บุรี"

รณรงค์เก็บขยะ ในการจัดกิจกรรมปั่นสักการะพระพรหม ชมแหล่งท่องเที่่ยวจังหวัดสิงห์บุรี

18 กันยายน 2561

สิงห์บุรี

2

รณรงค์เก็บขยะ ในการจัดกิจกรรมปั่นสักการะพระพรหม ชมแหล่งท่องเที่่ยวจังหวัดสิงห์บุรี

รณรงค์เก็บขยะ ในการจัดกิจกรรมปั่นสักการะพระพรหม ชมแหล่งท่องเที่่ยวจังหวัดสิงห์บุรี

ภาพบรรณยากาศโครงการมหกรรมเปิดฤดูกาลแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของประเทศ สนามวัดมะขามเหนือ-วัดมะขามใต้

17 กันยายน 2561

ปทุมธานี

1

ภาพบรรณยากาศโครงการมหกรรมเปิดฤดูกาลแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของประเทศ สนามวัดมะขามเหนือ-วัดมะขา.....

ภาพบรรณยากาศโครงการมหกรรมเปิดฤดูกาลแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของประเทศ สนามวัดมะขามเหนือ-วัดมะขามใต้

ภาพบรรณยากาศโครงการมหกรรมเปิดฤดูกาลแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของประเทศ สนามวัดมะขามเหนือ-วัดมะขามใต้

17 กันยายน 2561

ปทุมธานี

2

ภาพบรรณยากาศโครงการมหกรรมเปิดฤดูกาลแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของประเทศ สนามวัดมะขามเหนือ-วัดมะขา.....

ภาพบรรณยากาศโครงการมหกรรมเปิดฤดูกาลแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของประเทศ สนามวัดมะขามเหนือ-วัดมะขามใต้

Hatyai Hard Sale 2018

11 กันยายน 2561

สงขลา

3

Hatyai Hard Sale 2018

Hatyai Hard Sale 2018

Hatyai Hard Sale 2018

11 กันยายน 2561

สงขลา

4

Hatyai Hard Sale 2018

Hatyai Hard Sale 2018

Hatyai Hard Sale 2018

11 กันยายน 2561

สงขลา

8

Hatyai Hard Sale 2018

Hatyai Hard Sale 2018

Hatyai Hard Sale 2018

11 กันยายน 2561

สงขลา

10

Hatyai Hard Sale 2018

Hatyai Hard Sale 2018

Hatyai Hard Sale 2018

Hatyai Hard Sale 2018

สงขลา

11 กันยายน 2561

3

0

Hatyai Hard Sale 2018

Hatyai Hard Sale 2018

สงขลา

11 กันยายน 2561

4

0

Hatyai Hard Sale 2018

Hatyai Hard Sale 2018

สงขลา

11 กันยายน 2561

8

0

Hatyai Hard Sale 2018

Hatyai Hard Sale 2018

สงขลา

11 กันยายน 2561

10

0

Hatyai Hard Sale 2018

Hatyai Hard Sale 2018

สงขลา

11 กันยายน 2561

12

0

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก

จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด ผู้บริหารหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจังหวัดตราด และคณะทำงาน ต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒินำโดยท่ายสมบัติ ครุภัณฑ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ค.ต.ป.กก. และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุมรายงานการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานผลราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเอวาด้า จังหวัดตราด

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก

ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระนอง

วันที่ 17/9/61 เวลา 10.00 น. นายวัชรินทร์ พรหมเกตุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาผู้ประกอบการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานทรัพยากรที่ยั่งยืน”ภายใต้โครงการบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน

กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต สตูล
กิจกรรมตรังยุทธจักรความอร่อย หมูย่างและขนมเค้ก 6-10 กันยายน 2561 ณ ห้างสรรพสินค้า โรบินสันตรัง

กิจกรรมตรังยุทธจักรความอร่อย หมูย่างและขนมเค้ก 6-10 กันยายน 2561 ณ ห้างสรรพสินค้า โรบินสันตรัง

กิจกรรมตรังยุทธจักรความอร่อย หมูย่างและขนมเค้ก 6-10 กันยายน 2561 ณ ห้างสรรพสินค้า โรบินสันตรัง

กิจกรรมตรังยุทธจักรความอร่อย หมูย่างและขนมเค้ก 6-10 กันยายน 2561 ณ ห้างสรรพสินค้า โรบินสันตรัง

กิจกรรมตรังยุทธจักรความอร่อย หมูย่างและขนมเค้ก 6-10 กันยายน 2561 ณ ห้างสรรพสินค้า โรบินสันตรัง

กิจกรรมตรังยุทธจักรความอร่อย หมูย่างและขนมเค้ก 6-10 กันยายน 2561 ณ ห้างสรรพสินค้า โรบินสันตรัง

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ร่วมเคารพธงชาติ ณ ศาลากลาง (ศูนย์ราชการ) แห่งใหม่

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ร่วมเคารพธงชาติ ณ ศาลากลาง (ศูนย์ราชการ) แห่งใหม่

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ร่วมเคารพธงชาติ ณ ศาลากลาง (ศูนย์ราชการ) แห่งใหม่

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ร่วมเคารพธงชาติ ณ ศาลากลาง (ศูนย์ราชการ) แห่งใหม่

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ร่วมเคารพธงชาติ ณ ศาลากลาง (ศูนย์ราชการ) แห่งใหม่

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ร่วมเคารพธงชาติ ณ ศาลากลาง (ศูนย์ราชการ) แห่งใหม่

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ร่วมเคารพธงชาติ ณ ศาลากลาง (ศูนย์ราชการ) แห่งใหม่

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ร่วมเคารพธงชาติ ณ ศาลากลาง (ศูนย์ราชการ) แห่งใหม่

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ร่วมเคารพธงชาติ ณ ศาลากลาง (ศูนย์ราชการ) แห่งใหม่

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ร่วมเคารพธงชาติ ณ ศาลากลาง (ศูนย์ราชการ) แห่งใหม่