กิจกรรมด้านท่องเที่ยวทั่วไทย

ประชุมเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567

ประชุมเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567

กิจกรรมรดน้ำ ขอพร สงกรานต์ปีใหม่ไทย  ๒๕๖๗

กิจกรรมรดน้ำ ขอพร สงกรานต์ปีใหม่ไทย ๒๕๖๗

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่.....

รับฟังการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

รับฟังการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

พิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2567

พิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2567

งานสภากาแฟ ครั้งที่ 6/2567

งานสภากาแฟ ครั้งที่ 6/2567

พิธีเจริญพระพุทธมนต์น้ำทิพย์ปี๋ใหม่เมือง

พิธีเจริญพระพุทธมนต์น้ำทิพย์ปี๋ใหม่เมือง

พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 256.....

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง ลำพูน
ประชุมเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567

11 เมษายน 2567

เชียงใหม่

2

ประชุมเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10.30-12.00 น. ว่าที่ร้อยเอกสันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นายโชติวิทย์ ธิมาทาธีรโรจน์ หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ร่.....

พิธีเจริญพระพุทธมนต์น้ำทิพย์ปี๋ใหม่เมือง

10 เมษายน 2567

เชียงใหม่

3

พิธีเจริญพระพุทธมนต์น้ำทิพย์ปี๋ใหม่เมือง

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 19.19 น. ว่าที่ร้อยเอกสันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์น้ำทิพย์ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2567 จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์น.....

พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

10 เมษายน 2567

เชียงใหม่

4

พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 256.....

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 17.30 น. ว่าที่ร้อยเอก สันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนายโชติวิทย์ ธิมาทาธีรโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นางสาววิริยา วชิรานุ.....

พิธีจุมน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ จาก 9 แหล่งน้ำสำคัญ

10 เมษายน 2567

เชียงใหม่

2

พิธีจุมน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ จาก 9 แหล่งน้ำสำคัญ

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.09 น. ว่าที่ร้อยเอกสันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีจุมน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ จาก 9 แหล่งน้ำสำคัญ ประกอบเป็นน้ำทิพย์ แจก.....

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง

นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร เลย หนองคาย

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม

กำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก สุโขทัย
รายชื่อโรงแรมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงแรมสีเขียว ระดับท้องถิ่น  จังหวัดพิษณุโลก

รายชื่อโรงแรมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงแรมสีเขียว ระดับท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/ 2567

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/ 2567

การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2567 ประจำเดือนมกราคม

การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2567 ประจำเดือนมกราคม

กาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก" ครั้งที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2567 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นเจ้าภาพ

กาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก" ครั้งที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2567 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่.....

งานเดินแบบผ้าไทยการกุศล  “ห่มภูษาศิลป์เยือนถิ่นสองแคว ปี 2” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก

งานเดินแบบผ้าไทยการกุศล “ห่มภูษาศิลป์เยือนถิ่นสองแคว ปี 2” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโล.....

การประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบที่ 1 ภาคเหนือ

การประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ.....

กิจกรรมเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ ฮอลลีวูด เรื่อง “The Creator”

กิจกรรมเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ ฮอลลีวูด เรื่อง “The Creator”

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้

นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง

นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง
รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2567

9 เมษายน 2567

นนทบุรี

0

รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2567

รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2567

ส่งข้าวแช่สงกรานต์ปทุมธานี

9 เมษายน 2567

ปทุมธานี

0

ส่งข้าวแช่สงกรานต์ปทุมธานี

ส่งข้าวแช่สงกรานต์ปทุมธานี

พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

6 เมษายน 2567

ปทุมธานี

1

พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

พิธีส่งข้าวแช่พ่อเมืองและพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

5 เมษายน 2567

ปทุมธานี

0

พิธีส่งข้าวแช่พ่อเมืองและพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

พิธีส่งข้าวแช่พ่อเมืองและพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗

5 เมษายน 2567

ปทุมธานี

0

ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ .....

ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

29 มีนาคม 2567

ปทุมธานี

9

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

พิธีเปิดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๔๒ (Thailand Tourism Festival : TTF 2024)

28 มีนาคม 2567

ปทุมธานี

9

พิธีเปิดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๔๒ (Thailand Tourism Festival : TTF 2024)

พิธีเปิดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๔๒ (Thailand Tourism Festival : TTF 2024)

ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ริมแม่นํ้าเจ้าพระยาในพื้นที่อําเภอเมืองปทุมธานี

27 มีนาคม 2567

ปทุมธานี

8

ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ริมแม่นํ้าเจ้าพระยาในพื้นที่อําเภอเมืองปทุมธานี

ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ริมแม่นํ้าเจ้าพระยาในพื้นที่อําเภอเมืองปทุมธานี

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก

จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

ชื่อกิจกรรม : พิธีเปิดงานโครงการเทศกาลเหยียบกั้ง ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 รายละเอียด : นางสาวจุฑามาศ กุลรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสาวมนทกานต์ วิสุทธิแพทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสางสถาพร เสมแป้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลเหยียบกั้ง ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 โดยจัดขึ้นเพื่อเป็น การส่งเสริมและสืบสานอาชีพเหยียบกั้งของชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ตำบลหนองคันทรง ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงเดือนธันวาคม - เมษายน ของทุกปี บริเวณริมฝั่งทะเลอ่าวตราด ชาวประมงในพื้นที่ตำบลหนองคันทรง มักจะออกหากั้งที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งทะเลบริเวณโขดเลน ทั้งกั้งขาวและกั้งเขียว โดยการจับกั้งจะใช้วิธี ใช้เท้าเหยียบรูกั้งด้านหนึ่ง เพื่อให้กั้งหนีออกทางปากรูอีกด้านหนึ่ง จึงเรียกว่า “เหยียบกั้ง” โดยมี นายพีระ เอี่ยมสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ บริเวณกระโจมไฟเกาะปู บ้านแหลมหิน จังหวัดตราด

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก

ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระนอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้

เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า หมู่เกาะอ่างทอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน

กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต สตูล
Krabi Event Calendar : May 2024 โดย ททท สำนักงานกระบี่

Krabi Event Calendar : May 2024 โดย ททท สำนักงานกระบี่

พิธีเปิดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี 2567 ครั้งที่ 42 (Thailand Tourism Festival : TTF 2024)

พิธีเปิดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี 2567 ครั้งที่ 42 (Thailand Tourism Festival : TTF 2024)

การประชุมการบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างกรมการท่องเที่ยวและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

การประชุมการบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างกรมการท่องเที่ยวและสำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

ประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567 ร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดพังงา

ประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567 ร่วมกับสำนักงานคลังจั.....

 ลงพื้นที่กำกับดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์ ประเภทรายการโทรทัศน์ เรียลลิตี้ เรื่อง "Temptation island (Romania) Season 8"

ลงพื้นที่กำกับดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์ ประเภทรายการโทรทัศน์ เรียลลิตี้ เรื่อง "Temptation island (.....

ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและติดตามความก้าวหน้าการจัดงาน Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2024

ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและติดตามความก้าวหน้าการจัดงาน Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2024

ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 2/2567

ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 2/2567

ประชุมจัดทำซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ประชุมจัดทำซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพร.....