กิจกรรมด้านท่องเที่ยวทั่วไทย

เข้าร่วมการอบรมล่ามอิสระภาษาต่างประเทศ (เบื้องต้น) รุ่นที่ 2

เข้าร่วมการอบรมล่ามอิสระภาษาต่างประเทศ (เบื้องต้น) รุ่นที่ 2

กิจกรรม Fam Trip ตามรอยวิถีครูบาศรีวิชัย

กิจกรรม Fam Trip ตามรอยวิถีครูบาศรีวิชัย

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร ครั้งที่ 1/2565

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร ครั้งที่ .....

โครงการเสริมสร้างความสามารถการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยว เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืนจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการเสริมสร้างความสามารถการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยว เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืนจังหวัดระน.....

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 : จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และจังหวัดลำพูน)

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด การวางผังนโยบายระดับภ.....

จัดประชุมที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง ข้ามโขง “นครพนม - คำม่วน มาราธอน 2565” (Nakhonphanom-Khammouan Marathon 2022) Season 4

จัดประชุมที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง ข้ามโขง “นครพนม - คำม่ว.....

HOME LODGE

HOME LODGE

ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ประเภทโรงแรม สถานที่พัก และบริษัทนำเที่ยว ที่ได้รับมาตรฐาน SHA/SHA PLUS/SHA Extra Plus

ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ประเภทโรงแรม สถานที่พัก และบริษัทนำเที่ยว ที่ได้รับมาตรฐาน SHA/SHA PLUS/SHA .....

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง ลำพูน
เข้าร่วมการอบรมล่ามอิสระภาษาต่างประเทศ (เบื้องต้น) รุ่นที่ 2

29 พฤษภาคม 2565

เชียงใหม่

37

เข้าร่วมการอบรมล่ามอิสระภาษาต่างประเทศ (เบื้องต้น) รุ่นที่ 2

วันที่ 24-29 เมษายน 2565 นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาววิรชา ชูสมุทร และนางสาวกชกร นะวรรณ เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการอ.....

กิจกรรม Fam Trip ตามรอยวิถีครูบาศรีวิชัย

29 พฤษภาคม 2565

ลำพูน

36

กิจกรรม Fam Trip ตามรอยวิถีครูบาศรีวิชัย

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร ครั้งที่ 1/2565

20 พฤษภาคม 2565

เชียงราย

5

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร ครั้งที่ .....

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 : จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และจังหวัดลำพูน)

20 พฤษภาคม 2565

ลำปาง

8

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด การวางผังนโยบายระดับภ.....

นางปวีณวรรณ นิลกำแหง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายจิรสิน แก้วเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด การวางผังนโยบาย.....

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง

นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร เลย หนองคาย

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม

กำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก สุโขทัย
กิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2565 เส้นทางปั่นจักรยานที่ 8 อำเภอวังทอง

กิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2565 เส้นทางปั่นจักรยานที่ 8 อำเภอวังทอง

กิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2565 ณ ตลาด 120 ปี อำเภอวังทอง

กิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2565 ณ ตลาด 120 ปี อำเภอวังทอง

โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "กิจกรรมเยาวชนต้นกล้านันทนาการ"

โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "กิจกรรมเยาวชน.....

กิจกรรม ปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2565ภายใต้โครงการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการองเที่ยว สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565  เส้นทางที่ 7 ปั่นเส้นทางพุทธมณฑล

กิจกรรม ปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2565ภายใต้โครงการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน.....

กิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2565

กิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2565

กิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2565

กิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2565

กิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2565

กิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2565

กิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2565

กิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2565

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้

นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี
HOME LODGE

นครราชสีมา

HOME LODGE

20 พฤษภาคม 2565
14

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง

นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง
ขอเชิญผู้ประกอบการ สถานประกอบการ หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมและตรวจประเมินมาตรฐานการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2565 ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

10 พฤษภาคม 2565

นนทบุรี

28

ขอเชิญผู้ประกอบการ สถานประกอบการ หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมและตรวจประเมินมาตรฐานการบริการเพื่อการ.....

ขอเชิญผู้ประกอบการ สถานประกอบการ หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมและตรวจประเมินมาตรฐานการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2565 ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส นนทบุรีใสสะอาด 2565”

15 มีนาคม 2565

นนทบุรี

38

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส นนทบุรีใสสะอาด 2565”

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส นนทบุรีใสสะอาด 2565”

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์

9 มีนาคม 2565

นนทบุรี

49

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์

100

30ปีอยุธยามรดกโลก

30ปีอยุธยามรดกโลก

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.2564 - 2565)

4 มกราคม 2565

นนทบุรี

99

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.2564 - 2565)

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.2564 - 2565)

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน

29 ตุลาคม 2564

นนทบุรี

173

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ “มหกรรมรวมพลคนสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวชุมชน”

29 ตุลาคม 2564

นนทบุรี

138

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ “มหกรรมรวมพลคนสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวชุมชน”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ “มหกรรมรวมพลคนสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวชุมชน”

ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวด กิจกรรมการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart Tourism ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 900,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร

26 ตุลาคม 2564

นนทบุรี

142

ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวด กิจกรรมการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart Tourism ชิงเงินรางวั.....

ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวด กิจกรรมการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart Tourism ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 900,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก

จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก

ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระนอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้

เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า หมู่เกาะอ่างทอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน

กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต สตูล
พิธีเปิดงานไบค์วีค Phuket Bike Week ครั้งที่ 26  NEW NORMAL RIDE TOGETHER

พิธีเปิดงานไบค์วีค Phuket Bike Week ครั้งที่ 26 NEW NORMAL RIDE TOGETHER

การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประชุมหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค

ประชุมหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมประชุมสัมมนา "อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา" (อสทก.)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรม.....

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดงานภูเก็ตไบค์วีค 2022 (Phuket Bike Week 2022) ครั้งที่ 26

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดงานภูเก็ตไบค์วีค 2022 (Phuket Bike Week 2022) ครั้งที่ 26

ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในแผนการพัฒนาของจังหวัดพังงา เรื่องการพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสอันดามัน Andaman Wellness Corridor (AWC)

ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในแผนการพัฒนาของจังหวัดพังงา เรื่องการพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสอั.....

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา ประจำปี 2565 กิจกรรม : จิตอาสาปลูกป่าชายเลนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (One Power Future)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา ประจำปี 2565 กิจกรรม : จิตอาสาปลู.....

ติดตามและประชุมหารือการรับมอบครุภัณฑ์โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามรอยเส้นทางถ่ายทำภาพยนต์จังหวัดพังงา (James Bond 007)

ติดตามและประชุมหารือการรับมอบครุภัณฑ์โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามรอยเส้นทางถ่ายทำภาพยนต์จังหวัดพัง.....