กิจกรรมด้านท่องเที่ยวทั่วไทย

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบา.....

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบ.....

ประชุมเรื่องกรอบการดำเนินการและคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศราฐกิจฐานราก ปี 2564

ประชุมเรื่องกรอบการดำเนินการและคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศราฐก.....

ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  และประชุมคณะทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงาน.....

จัดกิจกรรม "Run for unity" "วิ่งร่วมใจไทยเป็น 1" "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" โดยดำเนินการผ่ายเครือข่าย "Park run Thailand "

จัดกิจกรรม "Run for unity" "วิ่งร่วมใจไทยเป็น 1" "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแว.....

ประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางปฏิบัติการเสนอโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากปี 2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

ประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางปฏิบัติการเสนอโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากปี 2564 ผ่านระบบ.....

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.)

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.)

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการอบรมวิทยากรหลักสูตรอาสาสมัครท่องเที่ยว

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการอบรมวิทยากรหลักสูตรอาสาสมัครท่องเที่ยว

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง ลำพูน
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

5 ธันวาคม 2564

พะเยา

11

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบ.....

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. นางวรรณา ผุสดี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้ นางนิภาพรรณ ณ ลำปาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พร้อมด้วย นายชินวิวัฒน์ ตันสกุล นักวิชาการเ.....

ประชุมเรื่องกรอบการดำเนินการและคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศราฐกิจฐานราก ปี 2564

4 ธันวาคม 2564

เชียงราย

10

ประชุมเรื่องกรอบการดำเนินการและคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศราฐก.....

ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  และประชุมคณะทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

4 ธันวาคม 2564

เชียงราย

8

ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงาน.....

ประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางปฏิบัติการเสนอโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากปี 2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

3 ธันวาคม 2564

เชียงใหม่

17

ประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางปฏิบัติการเสนอโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากปี 2564 ผ่านระบบ.....

วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนายตะวัน จันทรพิงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายวิชญพงศ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา เจ้าหน.....

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง

นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร เลย หนองคาย

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม

กำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก สุโขทัย
กิจกรรม 5ส

กิจกรรม 5ส

เข้าร่วมพิธีเปิดหมู่บ้านทำมาค้าขาย "วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร"

เข้าร่วมพิธีเปิดหมู่บ้านทำมาค้าขาย "วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร"

เข้าร่วมกิจกรรมเปิดขุนเขาต้อนรับลมหนาว ผู้พิชิตภูเขากังหันลมโง่นถ้ำหน่อง

เข้าร่วมกิจกรรมเปิดขุนเขาต้อนรับลมหนาว ผู้พิชิตภูเขากังหันลมโง่นถ้ำหน่อง

Domestic MICE Fam Trip 2021

Domestic MICE Fam Trip 2021

ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลมาตรการจัดกิจกรรมในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพิษณุโลก

ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลมาตรการจัดกิจกรรมในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201.....

ประกาศย่านชุมชนเก่าท่ามะปรางเเละชุมชนเก่าตลาดวังทองเป็นเเหล่งมรดกจังหวัดพิษณุโลก

ประกาศย่านชุมชนเก่าท่ามะปรางเเละชุมชนเก่าตลาดวังทองเป็นเเหล่งมรดกจังหวัดพิษณุโลก

ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2564 (ครั้งที่ 3) ผ่านระบบ VDO Conference

ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2564 (ครั้งที่ 3) ผ่าน.....

ต้อนรับภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว

ต้อนรับภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้

นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง

นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง
หลักเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน

29 ตุลาคม 2564

นนทบุรี

71

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ “มหกรรมรวมพลคนสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวชุมชน”

29 ตุลาคม 2564

นนทบุรี

44

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ “มหกรรมรวมพลคนสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวชุมชน”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ “มหกรรมรวมพลคนสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวชุมชน”

ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวด กิจกรรมการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart Tourism ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 900,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร

26 ตุลาคม 2564

นนทบุรี

44

ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวด กิจกรรมการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart Tourism ชิงเงินรางวั.....

ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวด กิจกรรมการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart Tourism ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 900,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร

การประชุมสัมมนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน

29 กรกฎาคม 2564

อ่างทอง

131

การประชุมสัมมนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน

การประชุมสัมมนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน

 วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ วัดโพธิ์เก้าต้น ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยนางสาวอนุชิดา อ้วนสกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี หารือเตรียมความพร้อมการจัดพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณวีรชนค่ายบางระจัน ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อ

28 มกราคม 2564

สิงห์บุรี

148

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ วัดโพธิ์เก้าต้น ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์.....

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ วัดโพธิ์เก้าต้น ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยนางสาวอนุชิดา อ้วนสกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี หารือเตรียมความพร้อมการจัดพิธีบวงสร.....

คู่มือแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

12 มกราคม 2564

นนทบุรี

308

คู่มือแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่.....

คู่มือแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สื่อออนไลน์ : E-learning

12 มกราคม 2564

นนทบุรี

310

สื่อออนไลน์ : E-learning

สื่อออนไลน์ : E-learning

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ในธีม "ข้าวใหม่ปลามัน มหัศจรรย์เมืองสิงห์" และชมนิทรรศการ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดสิงห์บุรี

21 ธันวาคม 2563

สิงห์บุรี

379

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที.....

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ในธีม "ข้าวใหม่ปลามัน มหัศจรรย์เมืองสิงห์" และชมนิทรรศกา.....

ONE DAY TRIP PRAI BANG

ONE DAY TRIP PRAI BANG

นนทบุรี

22 มิถุนายน 2563

465

1

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก

จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก

ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระนอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้

เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า หมู่เกาะอ่างทอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน

กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต สตูล
ประชุมหารือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว โครงการพลิกฟื้นชีวิต พลิกฟื้นเศรษฐกิจ พลิกฟื้น “พังงา... เมืองแห่งความสุข”

ประชุมหารือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว โครงการพลิกฟื้นชีวิต พล.....

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ณ วัดบางเหรียง

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ณ วัดบางเหรียง

เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดพังงา (TAC) ลงพื้นที่ดูแลอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว

เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดพังงา (TAC) ลงพื้นที่ดูแลอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที.....

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงาสตูลและภูเก็ต )ครั้งที่ 3/2564

ประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงาสตูลและภูเก็ต )ค.....

ประชุมหารือการจัดทำข้อมูลกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านการกีฬาที่ดำเนินการภายในจังหวัด

ประชุมหารือการจัดทำข้อมูลกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านการกีฬาที่ดำเนินการภายในจังหวัด

ลงพื้นที่ ดูแลอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ณ ท่าเรือซีสตาร์และท่าเรือเลิฟอันดามัน

ลงพื้นที่ ดูแลอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ณ ท่าเรือซีสตาร์และท่าเรือเลิฟอันดามัน