กิจกรรมด้านท่องเที่ยวทั่วไทย

ชาวจันทบุรี เข้าชมสวนนงนุช..ฟรี !!! ตั้งแต่ 1 - 30 กันยายน 2563

ชาวจันทบุรี เข้าชมสวนนงนุช..ฟรี !!! ตั้งแต่ 1 - 30 กันยายน 2563

Phayao Coffee & Tea Lovers

Phayao Coffee & Tea Lovers

Phayao Coffee & Tea Lovers

Phayao Coffee & Tea Lovers

ฝึกอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการการเป็นผู้นำเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และอาสาสมัครมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ฝึกอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการการเป็นผู้นำเ.....

พิธีหล่อทองเหลืององค์พญานาค เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์ (Landmark) บริเวณสวนสาธารณะกุดป่อง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

พิธีหล่อทองเหลืององค์พญานาค เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน กิจกรรม :.....

ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟ ลำพูน ลำปาง เชียงใหม่

ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟ ลำพูน ลำปาง เชียงใหม่

ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม (พ.ศ.2560-2564)

ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒ.....

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดยโสธร

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือมัคคุเ.....

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง ลำพูน
Phayao Coffee & Tea Lovers

14 สิงหาคม 2563

พะเยา

Phayao Coffee & Tea Lovers

14 สิงหาคม 2563

พะเยา

ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟ ลำพูน ลำปาง เชียงใหม่

13 สิงหาคม 2563

เชียงใหม่

5

ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟ ลำพูน ลำปาง เชียงใหม่

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น. จังหวัดเชียใหม่ มอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประสานงานกับภาคีเครือข่ายด้านการท่องเท.....

ประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก ประจำปี พ.ศ. 2563

13 สิงหาคม 2563

ลำพูน

6

ประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก ประจำปี พ.ศ. 2563

ประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก ประเพณีสลากทานสลากภัต สลากย้อมเมืองลำพูน ประจำปี2563 ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน -.....

Phayao Coffee & Tea Lovers

Phayao Coffee & Tea Lovers

พะเยา

14 สิงหาคม 2563

12

0

Phayao Coffee & Tea Lovers

Phayao Coffee & Tea Lovers

พะเยา

14 สิงหาคม 2563

3

0

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง

นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร เลย หนองคาย

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม

กำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก สุโขทัย
อพท.4 ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์

อพท.4 ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4) ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4) ขอเชิ.....

การเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่ ประเภทธุรกิจนำเที่ยว ผู้นำเที่ยว และมัคคุเทศก์ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

การเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่ ประเภทธุรกิจนำเที่ยว ผู้นำเที่ยว และมัคคุเทศก์ .....

ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโฮมสเตย์จังหวัดสุโขทัย เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย (บ้านคุกพัฒนา) ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโฮมสเตย์จังหวัดสุโขทัย เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย (บ้านคุกพัฒนา.....

ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโฮมสเตย์จังหวัดสุโขทัย เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโฮมสเตย์จังหวัดสุโขทัย เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประม.....

พิธีบวงสรวงสักการะองค์พระแม่ย่า งานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563

พิธีบวงสรวงสักการะองค์พระแม่ย่า งานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563

ร่วมหารือเป็นเจ้าภาพร่วมโครงการปั่นจักรยานเพื่อสันติภาพ Peace Road Thailand 2020

ร่วมหารือเป็นเจ้าภาพร่วมโครงการปั่นจักรยานเพื่อสันติภาพ Peace Road Thailand 2020

การแสดงโขนไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของมนุษยชาติ  เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “ขับพิเภก”

การแสดงโขนไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของมนุษยชาติ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “ขับพิเภ.....

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้

นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง

นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง
ONE DAY TRIP PRAI BANG

22 มิถุนายน 2563

นนทบุรี

54

ONE DAY TRIP PRAI BANG

ONE DAY TRIP PRAI BANG

รับสมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์สำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว "การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสมรรถนะบคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซี่ยน"

17 มิถุนายน 2563

นนทบุรี

130

รับสมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์สำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว "การพัฒนาบุคลากรด้านการท่อง.....

รับสมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์สำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว "การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสมรรถนะบคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซี่ยน"

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2563

นนทบุรี

53

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับภูมิท.....

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนา.....

คู่มือการปฏิบัติตามาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1 (สีขาว)

21 พฤษภาคม 2563

นนทบุรี

98

คู่มือการปฏิบัติตามาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 สำหรับประเภทก.....

คู่มือการปฏิบัติตามาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1 (สีขาว)

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ ๑ (สีขาว)

21 พฤษภาคม 2563

นนทบุรี

52

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 สำหรับประเภ.....

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ ๑ (สีขาว)

มอบรางวัลชมเชยให้กับผู้เข้าร่วมการประกวดกิจกรรม “ถ่ายภาพสวย โพสต์ภาพเก๋  แชร์ภาพเท่  Like & Share Street Art @Nonthaburi”

7 พฤษภาคม 2563

นนทบุรี

66

มอบรางวัลชมเชยให้กับผู้เข้าร่วมการประกวดกิจกรรม “ถ่ายภาพสวย โพสต์ภาพเก๋ แชร์ภาพเท่ Like & Shar.....

มอบรางวัลชมเชยให้กับผู้เข้าร่วมการประกวดกิจกรรม “ถ่ายภาพสวย โพสต์ภาพเก๋ แชร์ภาพเท่ Like & Share Street Art @Nonthaburi”

มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดกิจกรรม Like & Share ในหัวข้อ ถ่ายภาพสวย โพสต์ภาพเก๋ แชร์ภาพเท่ ณ Street Art  @ Nonthaburi

23 เมษายน 2563

นนทบุรี

88

มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดกิจกรรม Like & Share ในหัวข้อ ถ่ายภาพสวย โพสต์ภาพเก๋ แชร์ภาพเท่ ณ .....

มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดกิจกรรม Like & Share ในหัวข้อ ถ่ายภาพสวย โพสต์ภาพเก๋ แชร์ภาพเท่ ณ Street Art @ Nonthaburi

มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดกิจกรรม Like & Share ในหัวข้อ ถ่ายภาพสวย โพสต์ภาพเก๋ แชร์ภาพเท่ ณ Street Art  @ Nonthaburi

23 เมษายน 2563

นนทบุรี

3

มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดกิจกรรม Like & Share ในหัวข้อ ถ่ายภาพสวย โพสต์ภาพเก๋ แชร์ภาพเท่ ณ .....

มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดกิจกรรม Like & Share ในหัวข้อ ถ่ายภาพสวย โพสต์ภาพเก๋ แชร์ภาพเท่ ณ Street Art @ Nonthaburi

ONE DAY TRIP PRAI BANG

ONE DAY TRIP PRAI BANG

นนทบุรี

22 มิถุนายน 2563

54

1

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก

จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก

ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระนอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้

เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า หมู่เกาะอ่างทอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน

กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต สตูล
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา ตั้งโต๊ะลงนามถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา ตั้งโต๊ะลงนามถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

 โครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับต่อมาตรการผ่อนคลายการเดินทางการท่องเที่ยว

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับต่อมาตรการผ่อนคลายการเดินทางการท่องเที่ยว

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว.....

โครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2563​ (อบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางทะเล​หลักสูตร​ Life​ Saving)

โครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2563​ (อบรมอ.....

พิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

พิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพร.....

ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต

ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวั.....

เชิญชวนน้องๆหนูๆ และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรม "พลังเยาวชน สร้างสรรค์ ปันสุข สู่สังคม"

เชิญชวนน้องๆหนูๆ และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรม "พลังเยาวชน สร้างสรรค์ ปันสุข สู่สั.....