กิจกรรมด้านท่องเที่ยวทั่วไทย

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 2/2566

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 2/2.....

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ "สงวนและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในที่ราชพัสดุ"

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ "สงวนและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในที่ราชพัสดุ"

ร่วมต้อนรับ นางพิศมัย วงศ์แก้ว  เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ

ร่วมต้อนรับ นางพิศมัย วงศ์แก้ว เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ

เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเรื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ

เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเรื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์.....

กิจกรรม " ถนนสายวัฒนธรรมคลองสาน"

กิจกรรม " ถนนสายวัฒนธรรมคลองสาน"

ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัดเชียงราย

ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัดเชียงราย

เข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกาชาด ประจำปี 2565

เข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกาชาด ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน และประชาชน ประจำปี 2566 19th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2023

ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน และประชาชน ประจำปี 2566 19th THAILAND PRIME MINISTER CUP 202.....

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง ลำพูน
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 2/2566

2 มิถุนายน 2566

เชียงใหม่

0

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 2/2.....

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ว่าที่ร้อยเอกสันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นายจิรวัฒน์ วิศ.....

ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัดเชียงราย

1 มิถุนายน 2566

เชียงราย

1

ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัดเชียงราย

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2566

31 พฤษภาคม 2566

เชียงใหม่

1

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2566

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30-15.30 น. ว่าที่ร้อยเอกสันติพงษ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนายโชติวิทย์ ธิมาทาธีรโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มมาตรฐา.....

แถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 30 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

31 พฤษภาคม 2566

เชียงใหม่

1

แถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 30 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยเอกสันติพงษ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนายจักรพงษ์ สิทธิหล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมงานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัป.....

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง

นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร เลย หนองคาย

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม

กำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก สุโขทัย
กิจกรรม อินโดจีน เทรล รันนิ่ง ซีรีย์ ( INDOCHINA TRAL RUNNING SERIES ) สนามที่ 2 บ้านมุงเหนือ อำเภอเนินมะปราง

กิจกรรม อินโดจีน เทรล รันนิ่ง ซีรีย์ ( INDOCHINA TRAL RUNNING SERIES ) สนามที่ 2 บ้านมุงเหนือ อำเภอเ.....

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีแคมป์ปิ้ง (Camping Life) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ MICE City

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีแคมป์ปิ้ง (Camping Life) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ MICE.....

"Phitsanulok Cross Country Running"

"Phitsanulok Cross Country Running"

งานแสดง แสง สี เสียง ตามรอยบูรพกษัตริย์ไทย ในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวสายวัฒนธรรมเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

งานแสดง แสง สี เสียง ตามรอยบูรพกษัตริย์ไทย ในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวสายวัฒนธรรมเชื่.....

กิจกรรมส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวสายวัฒนธรรม เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1

กิจกรรมส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวสายวัฒนธรรม เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1

การจัดกิจกรรม กาแฟยามเช้า ครั้งที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก

การจัดกิจกรรม กาแฟยามเช้า ครั้งที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก

แถลงข่าวการจัดกิจกรรมการแสดงแสง สี เสียง ตามรอยบูรพกษัตริย์ไทย

แถลงข่าวการจัดกิจกรรมการแสดงแสง สี เสียง ตามรอยบูรพกษัตริย์ไทย

7 เส้นทางปั่นเที่ยวกินถิ่นสองแคว  7 BikeRoutesLocalTourTasteinSongkhwaeCity  เส้นทางที่ 6

7 เส้นทางปั่นเที่ยวกินถิ่นสองแคว 7 BikeRoutesLocalTourTasteinSongkhwaeCity เส้นทางที่ 6

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้

นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง

นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง
ปฏิทินการท่องเที่ยวประจำเดือน มิถุนายน

30 พฤษภาคม 2566

นนทบุรี

3

ปฏิทินการท่องเที่ยวประจำเดือน มิถุนายน

ปฏิทินการท่องเที่ยวประจำเดือน มิถุนายน

ขอแนะนำคู่มือ Happy Model โมเดลอารมณ์ดี มีความสุข

12 พฤษภาคม 2566

นนทบุรี

17

ขอแนะนำคู่มือ Happy Model โมเดลอารมณ์ดี มีความสุข

ขอแนะนำคู่มือ Happy Model โมเดลอารมณ์ดี มีความสุข

ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีที่ผ่านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน และเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

15 มีนาคม 2566

นนทบุรี

13

ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีที่ผ่านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานการท.....

ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีที่ผ่านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน และเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะส่งเสริมสตูดิโอชุมชน “CBT We can do”

15 มีนาคม 2566

นนทบุรี

8

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะส่งเสริมสตูดิโอชุมชน “CBT We can do”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะส่งเสริมสตูดิโอชุมชน “CBT We can do”

ขอเชิญชวนบุคคลและหน่วยงานส่งผลงาน เพื่อคัดเลือกเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

23 กุมภาพันธ์ 2566

นนทบุรี

9

ขอเชิญชวนบุคคลและหน่วยงานส่งผลงาน เพื่อคัดเลือกเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการด.....

ขอเชิญชวนบุคคลและหน่วยงานส่งผลงาน เพื่อคัดเลือกเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.256.....

มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย

23 กุมภาพันธ์ 2566

นนทบุรี

9

มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย

มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย

กิจกรรม "เช็คอินทุกอำเภอ ชวนเธอเที่ยวนนท์"

3 มกราคม 2566

นนทบุรี

21

กิจกรรม "เช็คอินทุกอำเภอ ชวนเธอเที่ยวนนท์"

กิจกรรม "เช็คอินทุกอำเภอ ชวนเธอเที่ยวนนท์"

กิจกรรม "เช็คอินทุกอำเภอ ชวนเธอเที่ยวนนท์"

2 ธันวาคม 2565

นนทบุรี

35

กิจกรรม "เช็คอินทุกอำเภอ ชวนเธอเที่ยวนนท์"

กิจกรรม "เช็คอินทุกอำเภอ ชวนเธอเที่ยวนนท์"

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก

จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก

ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระนอง

นางสาวแสงจันทร์ แก้วประทุมรัสมี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่5/2566 และ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมินและรับรองจากกรมการท่องเที่ยว โดยมีนายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุม และได้มอบใบประกาศนียบัตรให้หน่วยงานสถานประกอบการ และชุมชน ที่ผ่านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย มาตรฐานกิจกรรมค่ายพักแรม มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนอาเซียน และมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้

เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า หมู่เกาะอ่างทอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน

กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต สตูล
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน และประชาชน ประจำปี 2566 19th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2023

ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน และประชาชน ประจำปี 2566 19th THAILAND PRIME MINISTER CUP 202.....

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดพังงาแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพังงา

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดพังงาแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพังงา

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่ 5/2566

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่.....

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้า “ปลิงทะเลเกาะยาว”

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้า “ปลิงทะเลเกาะยาว”

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ. 2566

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี.....

ร่วมกับทีมงาน PD และทีมมิสแกรนด์ P2S สำรวจสถานที่จัดการประกวดมิสแกรนด์จังหวัดพังงา 2024

ร่วมกับทีมงาน PD และทีมมิสแกรนด์ P2S สำรวจสถานที่จัดการประกวดมิสแกรนด์จังหวัดพังงา 2024

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และเทคนิคการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ตามตัวชี้วัด PMQA 4.0 ของจังหวัด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และเทคนิคการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบรา.....

หารือแนวทางการดำเนินงานการประกวดมิสแกรนด์พังงา และปรึกษาหารือการโปรโมทการท่องเที่ยวในจังหวัดพังงา

หารือแนวทางการดำเนินงานการประกวดมิสแกรนด์พังงา และปรึกษาหารือการโปรโมทการท่องเที่ยวในจังหวัดพังงา