กิจกรรมด้านท่องเที่ยวทั่วไทย

ประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหารและหัวหน้าส่วนประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่๒/๒๕๖๗ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหารและหัวหน้าส่วนประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่๒/๒๕๖๗ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕.....

การประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

การประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

การอบรมยกระดับศักยภาพและมาตรฐานการให้บริการท่องเที่ยว หลักสูตรที่ 2 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำลำน้ำแม่สรวย

การอบรมยกระดับศักยภาพและมาตรฐานการให้บริการท่องเที่ยว หลักสูตรที่ 2 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการให้บริกา.....

การประชุมชี้แจงรายละเอียดรูปแบบการตกแต่งขบวนพาเหรด Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ 2567

การประชุมชี้แจงรายละเอียดรูปแบบการตกแต่งขบวนพาเหรด Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วห.....

โครงการขับเคลื่อนการสมัครรางวัลเลิศรัฐ และการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0

โครงการขับเคลื่อนการสมัครรางวัลเลิศรัฐ และการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0

"ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2567"

"ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2567"

เรื่อง ประกาศรับสมัครเพื่อรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมเสตย์ไทยระดับจังหวัดนครปฐม ประจำปี พ.ศ. 2567

เรื่อง ประกาศรับสมัครเพื่อรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมเสตย์ไทยระดับจังหวัดนครปฐม ประจำปี พ.ศ.....

การชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วุฒิสภา

การชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .....

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง ลำพูน
การประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

1 มีนาคม 2567

เชียงราย

2

การประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

การอบรมยกระดับศักยภาพและมาตรฐานการให้บริการท่องเที่ยว หลักสูตรที่ 2 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำลำน้ำแม่สรวย

1 มีนาคม 2567

เชียงราย

3

การอบรมยกระดับศักยภาพและมาตรฐานการให้บริการท่องเที่ยว หลักสูตรที่ 2 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการให้บริกา.....

การประชุมชี้แจงรายละเอียดรูปแบบการตกแต่งขบวนพาเหรด Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ 2567

1 มีนาคม 2567

เชียงราย

3

การประชุมชี้แจงรายละเอียดรูปแบบการตกแต่งขบวนพาเหรด Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วห.....

โครงการขับเคลื่อนการสมัครรางวัลเลิศรัฐ และการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0

1 มีนาคม 2567

ลำพูน

2

โครงการขับเคลื่อนการสมัครรางวัลเลิศรัฐ และการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นางกชกานต์ วัฒนวิวัฒน์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ได้รับมอบหมายจากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด.....

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง

นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร เลย หนองคาย

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม

กำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก สุโขทัย
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/ 2567

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/ 2567

การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2567 ประจำเดือนมกราคม

การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2567 ประจำเดือนมกราคม

กาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก" ครั้งที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2567 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นเจ้าภาพ

กาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก" ครั้งที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2567 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่.....

งานเดินแบบผ้าไทยการกุศล  “ห่มภูษาศิลป์เยือนถิ่นสองแคว ปี 2” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก

งานเดินแบบผ้าไทยการกุศล “ห่มภูษาศิลป์เยือนถิ่นสองแคว ปี 2” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโล.....

การประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบที่ 1 ภาคเหนือ

การประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ.....

กิจกรรมเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ ฮอลลีวูด เรื่อง “The Creator”

กิจกรรมเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ ฮอลลีวูด เรื่อง “The Creator”

การอบรมโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2567  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก (อสกท.พิษณุโลก)

การอบรมโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจ.....

การประชุมคณะกรมการจังหวัดพิษณุโลกและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

การประชุมคณะกรมการจังหวัดพิษณุโลกและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ ประจำเดือนพฤศจ.....

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้

นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง

นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง
ปักหมุดปฏิทินท่องเที่ยวประจำมีนาคม 2567

29 กุมภาพันธ์ 2567

นนทบุรี

2

ปักหมุดปฏิทินท่องเที่ยวประจำมีนาคม 2567

ปักหมุดปฏิทินท่องเที่ยวประจำมีนาคม 2567

บรรยากาศงาน KoKret International Art and Craft Festival 2024 ระหว่างวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เกาะเกร็ด

20 กุมภาพันธ์ 2567

นนทบุรี

5

บรรยากาศงาน KoKret International Art and Craft Festival 2024 ระหว่างวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ.....

บรรยากาศงาน KoKret International Art and Craft Festival 2024 ระหว่างวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เกาะเกร็ด

ขอเชิญร่วมงาน KO KRET INTERNATIONAL ART AND CRAFT FESTIVAL 2024 ระหว่างวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เกาะเกร็ด

16 กุมภาพันธ์ 2567

นนทบุรี

9

ขอเชิญร่วมงาน KO KRET INTERNATIONAL ART AND CRAFT FESTIVAL 2024 ระหว่างวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 256.....

ขอเชิญร่วมงาน KO KRET INTERNATIONAL ART AND CRAFT FESTIVAL 2024 ระหว่างวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เกาะเกร็ด

คู่มือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย

13 กุมภาพันธ์ 2567

ปทุมธานี

25

คู่มือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย

คู่มือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย

รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2567

8 กุมภาพันธ์ 2567

นนทบุรี

8

รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2567

รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2567

คู่มือท่องเที่ยวปลอดภัย

7 กุมภาพันธ์ 2567

นนทบุรี

5

คู่มือท่องเที่ยวปลอดภัย

คู่มือท่องเที่ยวปลอดภัย

รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2566

10 มกราคม 2567

นนทบุรี

8

รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2566

รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2566

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2567 จังหวัดนนทบุรี

18 ธันวาคม 2566

นนทบุรี

8

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2567 จ.....

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2567 จังหวัดนนทบุรี

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก

จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก

ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระนอง

นางสาวพัชรศรี สมบัติทวีพูน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางปองทิพย์ วิวัฒนสิเนศวร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์เพื่อขอเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 ข้อ 22/1 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 และเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายกมล แก้วเทศ นายกเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้

เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า หมู่เกาะอ่างทอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน

กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต สตูล
ลงพื้นที่หาดกะรน ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ลงพื้นที่หาดกะรน ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

การประชุมคณะทำงานรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทางทะเล ฝ่ายกำกับและตรวจสอบผู้ประกอบการ

การประชุมคณะทำงานรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทางทะเล ฝ่ายกำกับ และตรวจสอบผู้ประกอบการ

แถลงข่าว กิจกรรมงานเทศกาลแห่งความรักสีสันจังหวัดตรัง (เทศกาลวิวาห์ใต้สมุทร2024)

แถลงข่าว กิจกรรมงานเทศกาลแห่งความรักสีสันจังหวัดตรัง (เทศกาลวิวาห์ใต้สมุทร2024)

ร่วมพิธีทำบุญ 3 ศาสนา พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม ในโอกาสครบรอบ 2 ปี

ร่วมพิธีทำบุญ 3 ศาสนา พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม ในโอกาสครบรอบ 2 ปี

พิธีเปิดกิจกรรม Night at Museum ครั้งที่ 2

พิธีเปิดกิจกรรม Night at Museum ครั้งที่ 2

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2567

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2567

ลงพื้นที่กำกับดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์สัญชาติเยอรมัน ประเภทสารคดี

ลงพื้นที่กำกับดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์สัญชาติเยอรมัน ประเภทสารคดี

ร่วมงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสฉลองวันตรุษจีนประจำปี 2567

ร่วมงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสฉลองวันตรุษจีนประจำปี 2567