กิจกรรมด้านท่องเที่ยวทั่วไทย

นางพรรณพิมล ฉายาจิตชยวัศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครตรวจเยี่ยมมาตรฐานการให้บริการและแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน SHA

นางพรรณพิมล ฉายาจิตชยวัศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครตรวจเยี่ยมมาตรฐานการให้บริการและแนวทางความ.....

การประชุมกำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566 - 2570

การประชุมกำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566 - 2570

การประชุมหารือการใช้พื้นที่กว๊านพะเยา เพื่อการท่องเที่ยว

การประชุมหารือการใช้พื้นที่กว๊านพะเยา เพื่อการท่องเที่ยว

ผู้แทนจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด THU Creation Group และชมรมสนามกอล์ฟลำพูน เข้าพบต่อท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน

ผู้แทนจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด THU Creation Group และชมรมสนามกอล์ฟลำพูน เข้าพบต่อท่องเที่ยวและกีฬาจังหว.....

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ว่าด้วยการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่าง จังหวัดลำพูน กับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนรา.....

ประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 1/2564

กิจกรรมจดทะเบียนสมรส “รักนี้นิรันดร์” ณ วนอุทยานหริรักษ์ เนื่องในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมจดทะเบียนสมรส “รักนี้นิรันดร์” ณ วนอุทยานหริรักษ์ เนื่องในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2564

สัมมนา ASEAN - China Governors/Mayors Dialogue 2021 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

สัมมนา ASEAN - China Governors/Mayors Dialogue 2021 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง ลำพูน
การประชุมกำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566 - 2570

21 เมษายน 2564

พะเยา

3

การประชุมกำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566 - 2570

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564  เวลา 13.30 น. นางวรรณา ผุสดี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิง จันทร์หอม แสวงผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมกำหนดแนวทา.....

การประชุมหารือการใช้พื้นที่กว๊านพะเยา เพื่อการท่องเที่ยว

21 เมษายน 2564

พะเยา

1

การประชุมหารือการใช้พื้นที่กว๊านพะเยา เพื่อการท่องเที่ยว

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564  เวลา 13.30 น. นางวรรณา ผุสดี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางนิภาพรรณ ณ ลำปาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้เข้าร่วมการประชุมหารือการใช้พื้นที่กว๊านพะเ.....

ผู้แทนจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด THU Creation Group และชมรมสนามกอล์ฟลำพูน เข้าพบต่อท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน

20 เมษายน 2564

ลำพูน

4

ผู้แทนจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด THU Creation Group และชมรมสนามกอล์ฟลำพูน เข้าพบต่อท่องเที่ยวและกีฬาจังหว.....

เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน คุณสุศิริ สอดแสง ผู้แทนจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด THU Creation Group เข้าพบต่อนายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน เพื่อนำเสนอแผนงานก.....

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ว่าด้วยการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่าง จังหวัดลำพูน กับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน

20 เมษายน 2564

ลำพูน

7

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนรา.....

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่าง จังหวัดลำพูน กับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหว.....

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง

นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร เลย หนองคาย

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม

กำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก สุโขทัย
พิธีเปิดงานแสดงแสง เสียง (Light & Sound) ละครอิงประวัติศาสตร์ “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเศวรมหาราช”

พิธีเปิดงานแสดงแสง เสียง (Light & Sound) ละครอิงประวัติศาสตร์ “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเศวรมหารา.....

ขอเชิญชุมชนท่องเที่ยวส่งตัวแทนคนรุ่นใหม่ ชุมชนละ 2 คน สมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Digital Talents Village 2021

ขอเชิญชุมชนท่องเที่ยวส่งตัวแทนคนรุ่นใหม่ ชุมชนละ 2 คน สมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Digital Talents V.....

ประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมประเพณี (เมษาหรรษา) @ สุโขทัย ประจำปี พ.ศ. 2564

ประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมประเพณี (เมษาหรรษา) @ สุโขทัย ประจำปี พ.ศ. 2564

15 จุดเช็คอินที่เที่ยวพิษณุโลก ไปเที่ยวเมืองสองแควพิดโลกกันไหม(อัพเดทใหม่2021)

15 จุดเช็คอินที่เที่ยวพิษณุโลก ไปเที่ยวเมืองสองแควพิดโลกกันไหม(อัพเดทใหม่2021)

การหารือแนวทางกระตุ้น และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2

การหารือแนวทางกระตุ้น และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2

การหารือแนวทางกระตุ้น และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1

การหารือแนวทางกระตุ้น และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1

เปิดรับสมัครขอรับการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง (HOME Lodge)

เปิดรับสมัครขอรับการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง (HOME Lodge)

รายได้ไทยเที่ยวไทย 2563

รายได้ไทยเที่ยวไทย 2563

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้

นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง

นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง
คู่มือแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

12 มกราคม 2564

นนทบุรี

83

คู่มือแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่.....

คู่มือแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สื่อออนไลน์ : E-learning

12 มกราคม 2564

นนทบุรี

88

สื่อออนไลน์ : E-learning

สื่อออนไลน์ : E-learning

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ในธีม "ข้าวใหม่ปลามัน มหัศจรรย์เมืองสิงห์" และชมนิทรรศการ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดสิงห์บุรี

21 ธันวาคม 2563

สิงห์บุรี

183

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที.....

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ในธีม "ข้าวใหม่ปลามัน มหัศจรรย์เมืองสิงห์" และชมนิทรรศกา.....

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ประกวดแข่งขันทำเปเปอร์มาเช่รูปปลา

21 ธันวาคม 2563

สิงห์บุรี

114

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ประกวดแข่งขันทำเปเปอร์มาเช่รูปปลา

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ประกวดแข่งขันทำเปเปอร์มาเช่รูปปลา

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26

15 ธันวาคม 2563

สิงห์บุรี

105

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26

#ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดพุทธมณฑล จังหวัดสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร วันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2563

24 พฤศจิกายน 2563

สิงห์บุรี

302

#ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดพุทธมณฑล จังหวัดสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร วันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2563.....

#ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดพุทธมณฑล จังหวัดสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร วันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2563

วาระการขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานี ปทุมธานีเมืองของทุกคน

24 พฤศจิกายน 2563

ปทุมธานี

124

วาระการขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานี ปทุมธานีเมืองของทุกคน

วาระการขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานี ปทุมธานีเมืองของทุกคน

ประชาสัมพันธ์คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในรูปแบบวิถีใหม่

3 พฤศจิกายน 2563

ปทุมธานี

161

ประชาสัมพันธ์คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในรูปแบบวิถีใหม่

ประชาสัมพันธ์คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในรูปแบบวิถีใหม่

ONE DAY TRIP PRAI BANG

ONE DAY TRIP PRAI BANG

นนทบุรี

22 มิถุนายน 2563

246

1

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก

จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

- ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมาตรฐานการให้บริการและแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการ SHA - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสาวปัณณรัตน์ วัฒนโอฬารรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นายอิษฎา เสาวรส ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด เจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำอำเภอเกาะช้าง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมาตรฐานการให้บริการและแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการ SHA - วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ (เวลา ๐๙.๓๐ น. ) - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ ร้านไอยรา ซีฟู๊ด, เดอะเดวา รีสอร์ท และโรงแรมเมอร์เคียว เกาะช้าง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก

ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระนอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้

เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า หมู่เกาะอ่างทอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน

กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต สตูล
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาโมเดลการบริหารจัดการองค์กรอาสาสมัครท่องเที่ยวไทยในระดับพื้นที่และการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสาร"

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาโมเดลการบริหารจัดการองค์กรอาสาสมัครท่องเที่ยวไทยใน.....

ประชุมการจัดการพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวโครงการ Unseen new series (คลองหรูด คลองน้ำใส)

ประชุมการจัดการพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวโครงการ Unseen new series (คลองหรูด คลองน้ำใส)

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานและการตรวจประเมินฯ เพื่อประกาศกำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานและการตรวจประเมินฯ เพื่อประกาศกำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน ตามพระราชบัญญ.....

 ประชุมการจัดการพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวโครงการ Unseen new series (คลองหรูด คลองน้ำใส)

ประชุมการจัดการพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวโครงการ Unseen new series (คลองหรูด คลองน้ำใส)

เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาและฟื้นฟูการท่องเที่ยวระยะยาว (ภูเก็ต พังงา และกระบี่)

เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาและฟื้นฟูการท่องเที่ยวระยะยาว (ภูเก็ต พังงา และกระบี่)

เตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

เตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

สถิติด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่   ประจำเดือนมกราคมปี 2564 เปรียบเทียบ ปี 2563

สถิติด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนมกราคมปี 2564 เปรียบเทียบ ปี 2563

ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมมาตราฐานการให้บริการและแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA

ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมมาตราฐานการให้บริการและแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการ Amazing.....