กิจกรรมด้านท่องเที่ยวทั่วไทย

ให้สัมภาษณ์คณะทีมวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลศึกษาวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน เรื่อง "นวัตกรรมเพื่อการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดลำพูน"

ให้สัมภาษณ์คณะทีมวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลศึกษาวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน.....

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2564 "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนยมจินดา"

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2564 "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถน.....

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดระยอง พ.ศ. 2564 "มา'ยอง สตรีทฟู้ด"

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดระยอง พ.ศ. 2564 "มา'ยอง .....

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2564 "ระยองช่วยระยอง"

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2564 "ระยองช่วยระยอง"

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2564

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2564

พิธีเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บริเวณภายในศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย

พิธีเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บริเวณภายในศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย

ประชุมหารือปรับปรุงถนนทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพวรมหาวิหารเพื่อการท่องเที่ยว

ประชุมหารือปรับปรุงถนนทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพวรมหาวิหารเพื่อการท่องเที่ยว

ประชุมการขับเคลื่อนการจัดงานไมซ์ ปลอดภัย มั่นใจ ด้วยมาตรฐาน

ประชุมการขับเคลื่อนการจัดงานไมซ์ ปลอดภัย มั่นใจ ด้วยมาตรฐาน

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง ลำพูน
ให้สัมภาษณ์คณะทีมวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลศึกษาวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน เรื่อง "นวัตกรรมเพื่อการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดลำพูน"

25 กุมภาพันธ์ 2564

ลำพูน

20

ให้สัมภาษณ์คณะทีมวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลศึกษาวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน.....

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ให้สัมภาษณ์คณะทีมวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลศึกษาวิจัย ท่านพระครูภาวนาโสภิต, ผศ.ดร. อ.....

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2564

24 กุมภาพันธ์ 2564

เชียงใหม่

18

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 14.30 น. นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวกาญจน์ณัฏฐา ทองคำชุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความ.....

พิธีเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บริเวณภายในศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย

24 กุมภาพันธ์ 2564

เชียงใหม่

18

พิธีเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บริเวณภายในศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 น. นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้ นางสาวภาวิไล ชลามาตย์ นักวิเคราะห์แผนและนโยบายปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาววิริยา วชิรานุวัฒน์ หัวหน้.....

ประชุมหารือปรับปรุงถนนทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพวรมหาวิหารเพื่อการท่องเที่ยว

24 กุมภาพันธ์ 2564

เชียงใหม่

21

ประชุมหารือปรับปรุงถนนทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพวรมหาวิหารเพื่อการท่องเที่ยว

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายจักรพงษ์ สิทธิหล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนายวิชญพงศ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา เจ้าหน้า.....

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง

นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร เลย หนองคาย

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม

กำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก สุโขทัย
“ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ ปี 2564 ในอีก 3 เดือนข้างหน้า (มกราคม-มีนาคม) ในสถานการณ์ Covid-19”

“ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ ปี 2564 ในอีก 3 เดือนข้างหน้า (มกราคม-มีนา.....

งบทดลอง ม.ค.64

งบทดลอง ม.ค.64

เชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2564

เชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2564

ประกาศอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

ประกาศอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

เที่ยวมั่นใจไปกับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย

เที่ยวมั่นใจไปกับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย

ประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพิษณุโลก

ประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพิษณุโลก

การประชุมเตรียมความพร้อมการวิ่งอย่างปลอดภัย

การประชุมเตรียมความพร้อมการวิ่งอย่างปลอดภัย

พิษณุโลก ยกระดับมาตรการควบคุมโรค Covid-19 ใช้ Application #Save Phitsanulok

พิษณุโลก ยกระดับมาตรการควบคุมโรค Covid-19 ใช้ Application #Save Phitsanulok

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้

นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง

นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง
คู่มือแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

12 มกราคม 2564

นนทบุรี

49

คู่มือแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่.....

คู่มือแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สื่อออนไลน์ : E-learning

12 มกราคม 2564

นนทบุรี

55

สื่อออนไลน์ : E-learning

สื่อออนไลน์ : E-learning

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ในธีม "ข้าวใหม่ปลามัน มหัศจรรย์เมืองสิงห์" และชมนิทรรศการ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดสิงห์บุรี

21 ธันวาคม 2563

สิงห์บุรี

121

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที.....

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ในธีม "ข้าวใหม่ปลามัน มหัศจรรย์เมืองสิงห์" และชมนิทรรศกา.....

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ประกวดแข่งขันทำเปเปอร์มาเช่รูปปลา

21 ธันวาคม 2563

สิงห์บุรี

76

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ประกวดแข่งขันทำเปเปอร์มาเช่รูปปลา

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ประกวดแข่งขันทำเปเปอร์มาเช่รูปปลา

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26

15 ธันวาคม 2563

สิงห์บุรี

71

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26

#ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดพุทธมณฑล จังหวัดสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร วันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2563

24 พฤศจิกายน 2563

สิงห์บุรี

223

#ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดพุทธมณฑล จังหวัดสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร วันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2563.....

#ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดพุทธมณฑล จังหวัดสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร วันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2563

วาระการขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานี ปทุมธานีเมืองของทุกคน

24 พฤศจิกายน 2563

ปทุมธานี

84

วาระการขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานี ปทุมธานีเมืองของทุกคน

วาระการขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานี ปทุมธานีเมืองของทุกคน

ประชาสัมพันธ์คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในรูปแบบวิถีใหม่

3 พฤศจิกายน 2563

ปทุมธานี

116

ประชาสัมพันธ์คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในรูปแบบวิถีใหม่

ประชาสัมพันธ์คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในรูปแบบวิถีใหม่

ONE DAY TRIP PRAI BANG

ONE DAY TRIP PRAI BANG

นนทบุรี

22 มิถุนายน 2563

206

1

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก

จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก

ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระนอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้

เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า หมู่เกาะอ่างทอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน

กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต สตูล
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 1/2564

เข้าร่วมประชุมเผยแพร่มาตรฐานความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางบก และมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวผจญภัยโหนสลิง (zipline) ภายใต้โครงการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวของไทย ปีงบประมาณ 2563

เข้าร่วมประชุมเผยแพร่มาตรฐานความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางบก และมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวผจญภ.....

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสู่การเป็น Andaman Go Green

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบกา.....

เข้าร่วมประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล

เข้าร่วมประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนการพ.....

ลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

ลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

ลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอคลองท่อม

ลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอคลองท่อม

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดภูเก็ต ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดภูเก็ต ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2564

สถิติด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่   ประจำเดือนธันวาคมปี 2563 เปรียบเทียบ ปี 2562

สถิติด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนธันวาคมปี 2563 เปรียบเทียบ ปี 2562