กิจกรรมด้านท่องเที่ยวทั่วไทย

ประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ

ประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ

ร่วมงานวันรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) ประจำปี ๒๕๖๔

ร่วมงานวันรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) ประจำปี ๒๕๖๔

จังหวัดระนองจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จังหวัดระนองจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

หารือเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่บ้านเกาะมะพร้าว

หารือเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่บ้านเกาะมะพร้าว

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2563

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2563

ห้องน้ำที่ดี ต้องมีอะบ้าง ?!? สะอาด พื้นแห้ง อากาศโปร่ง สว่าง

ห้องน้ำที่ดี ต้องมีอะบ้าง ?!? สะอาด พื้นแห้ง อากาศโปร่ง สว่าง

การประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว “สบายดีบึงกาฬ” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 12,000 บาท

การประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว “สบายดีบึงกาฬ” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 12,000 บาท

ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ม.รามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.อุดรธานี ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ม.รามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.อุดร.....

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง ลำพูน
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2563

18 มกราคม 2564

ลำปาง

17

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2563

ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2564

17 มกราคม 2564

เชียงใหม่

17

ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2564

วันที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และข้าราชการ ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2564 โดยมี.....

การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย (Home Stay) ประจำปี พ.ศ. 2564

15 มกราคม 2564

พะเยา

19

การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย (Home Stay) ประจำปี พ.ศ. 2564

ด้วยกรมการท่องเที่ยว จะดำเนินการเปิดรับสมัครโฮมสเตย์รายใหม่ที่มีความพร้อมจะเข้ารับการตรวจประเมิน และโฮมสเตย์ที่จะหมดอายุการรับรอง สมัครเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ .....

เข้าพบท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564

15 มกราคม 2564

ลำพูน

20

เข้าพบท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564

นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางประภาภรณ์ อนุกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ,นายธณัท ปภพธนานนนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่.....

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง

นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร เลย หนองคาย

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม

กำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก สุโขทัย
ประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพิษณุโลก

ประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพิษณุโลก

การประชุมเตรียมความพร้อมการวิ่งอย่างปลอดภัย

การประชุมเตรียมความพร้อมการวิ่งอย่างปลอดภัย

พิษณุโลก ยกระดับมาตรการควบคุมโรค Covid-19 ใช้ Application #Save Phitsanulok

พิษณุโลก ยกระดับมาตรการควบคุมโรค Covid-19 ใช้ Application #Save Phitsanulok

 เที่ยวพิษณุโลกได้ ปลอดภัย ไม่ล็อกดาวน์

เที่ยวพิษณุโลกได้ ปลอดภัย ไม่ล็อกดาวน์

แนะนำเส้นทางเลี่ยง - ทางเลือก ทั้ง 4 ภาค

แนะนำเส้นทางเลี่ยง - ทางเลือก ทั้ง 4 ภาค

หยุดยาวนี้ กรมการท่องเที่ยวเน้นย้ำ ท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ New Normal

หยุดยาวนี้ กรมการท่องเที่ยวเน้นย้ำ ท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ New Normal

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนธันวาคม 2563

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนธันวา.....

การตรวจประเมิน เพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปี 2564

การตรวจประเมิน เพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปี 2564

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้

นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง

นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง
คู่มือแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

12 มกราคม 2564

นนทบุรี

14

คู่มือแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่.....

คู่มือแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สื่อออนไลน์ : E-learning

12 มกราคม 2564

นนทบุรี

13

สื่อออนไลน์ : E-learning

สื่อออนไลน์ : E-learning

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ในธีม "ข้าวใหม่ปลามัน มหัศจรรย์เมืองสิงห์" และชมนิทรรศการ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดสิงห์บุรี

21 ธันวาคม 2563

สิงห์บุรี

60

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที.....

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ในธีม "ข้าวใหม่ปลามัน มหัศจรรย์เมืองสิงห์" และชมนิทรรศกา.....

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ประกวดแข่งขันทำเปเปอร์มาเช่รูปปลา

21 ธันวาคม 2563

สิงห์บุรี

43

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ประกวดแข่งขันทำเปเปอร์มาเช่รูปปลา

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ประกวดแข่งขันทำเปเปอร์มาเช่รูปปลา

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26

15 ธันวาคม 2563

สิงห์บุรี

38

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26

#ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดพุทธมณฑล จังหวัดสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร วันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2563

24 พฤศจิกายน 2563

สิงห์บุรี

157

#ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดพุทธมณฑล จังหวัดสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร วันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2563.....

#ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดพุทธมณฑล จังหวัดสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร วันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2563

วาระการขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานี ปทุมธานีเมืองของทุกคน

24 พฤศจิกายน 2563

ปทุมธานี

55

วาระการขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานี ปทุมธานีเมืองของทุกคน

วาระการขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานี ปทุมธานีเมืองของทุกคน

ประชาสัมพันธ์คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในรูปแบบวิถีใหม่

3 พฤศจิกายน 2563

ปทุมธานี

70

ประชาสัมพันธ์คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในรูปแบบวิถีใหม่

ประชาสัมพันธ์คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในรูปแบบวิถีใหม่

ONE DAY TRIP PRAI BANG

ONE DAY TRIP PRAI BANG

นนทบุรี

22 มิถุนายน 2563

174

1

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก

จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

- ชื่อกิจกรรม : ร่วมงานวันรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) ประจำปี ๒๕๖๔ - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด พร้อมด้วย นางสาวปัณณรัตน์ วัฒนโอฬารรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมงานวันรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการร่วมถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยวขับไล่อริราชศัตรูตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ท่าน โดยเฉพาะการทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาที่กลายเป็นภาพลักษณ์ของความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเพื่อสร้างความเป็นเอกราชให้กับชาติไทย เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๑๓๕ - วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ (เวลา ๐๗.๓๐ น.) - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก

ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระนอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้

เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า หมู่เกาะอ่างทอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน

กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต สตูล
หารือเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่บ้านเกาะมะพร้าว

หารือเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่บ้านเกาะมะพร้าว

มอบคู่มือ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) ให้กับจุดบริการศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้ง 3 จุด เพื่อบริการข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการในจังหวัดกระบี่

มอบคู่มือ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) ให้กับจุดบริการศูนย์ช่วยเหลือนักท่.....

สถิติด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่   ประจำเดือนพฤศจิกายนปี 2563 เปรียบเทียบ ปี 2562

สถิติด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนพฤศจิกายนปี 2563 เปรียบเทียบ ปี 2562

ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวและให้บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด

ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวและให้บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด

เข้าร่วมกิจกรรมจัดทำแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน

เข้าร่วมกิจกรรมจัดทำแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน

เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวระยะยาวของจังหวัด ภูเก็ต พังงา และกระบี่

เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวระยะยาวของจังหวัด ภูเก็ต พังงา และกระบี่

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางบกภายใต้โครงการการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวของไทย

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยการ.....

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ครั้งที่ 3/2563

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ครั้งที่ 3/2563