กิจกรรมด้านท่องเที่ยวทั่วไทย

ประชุมการจัดทำข้อมูลในแบบฟอร์มฉีดวัคซีนภายใต้ระบบกลไกระดับพื้นที่ที่กำหนด และทำข้อมูลในระบบ Whitelist

ประชุมการจัดทำข้อมูลในแบบฟอร์มฉีดวัคซีนภายใต้ระบบกลไกระดับพื้นที่ที่กำหนด และทำข้อมูลในระบบ Whitelis.....

ประชุมเตรียมการจัดการประชุมการทำข้อมูลในแบบฟอร์มฉีดวัคซีนภายใต้ระบบกลไกระดับพื้นที่ที่กำหนด และทำข้อมูลในระบบ Whitelist

ประชุมเตรียมการจัดการประชุมการทำข้อมูลในแบบฟอร์มฉีดวัคซีนภายใต้ระบบกลไกระดับพื้นที่ที่กำหนด และทำข้อ.....

อบรมฟรี !!!! กรมการท่องเที่ยวเชิญชวนเข้าร่วมอบรมพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการของบุคลากรการท่องเที่ยวไทยเพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal)

อบรมฟรี !!!! กรมการท่องเที่ยวเชิญชวนเข้าร่วมอบรมพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการของบุคลากรการท่องเที่.....

KRABI Even More Amazing

KRABI Even More Amazing

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

ประชุมการจัดทำข้อมูลในแบบฟอร์มฉีดวัคซีนภายใต้ระบบกลไกระดับพื้นที่ที่กำหนด และทำข้อมูลในระบบ Whitelist

ประชุมการจัดทำข้อมูลในแบบฟอร์มฉีดวัคซีนภายใต้ระบบกลไกระดับพื้นที่ที่กำหนด และทำข้อมูลในระบบ Whitelis.....

การประชุมพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจังหวัดลำพูน

การประชุมพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจังหวัดลำพูน

แสดงความยินดีโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และร่วมหารือการประสานความร่วมมือ

แสดงความยินดีโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และร่วมหารือการประสานความร่วมมือ

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง ลำพูน
ประชุมการจัดทำข้อมูลในแบบฟอร์มฉีดวัคซีนภายใต้ระบบกลไกระดับพื้นที่ที่กำหนด และทำข้อมูลในระบบ Whitelist

18 พฤษภาคม 2564

เชียงใหม่

1

ประชุมการจัดทำข้อมูลในแบบฟอร์มฉีดวัคซีนภายใต้ระบบกลไกระดับพื้นที่ที่กำหนด และทำข้อมูลในระบบ Whitelis.....

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประธานการประชุมการจัดทำข้อมูลในแบบฟอร์มฉีดวัคซีนภายใต้ระบบกลไกระดับพื้นที่ที่กำหนด และทำข้อมูลในระบบ Whitelist ไ.....

ประชุมเตรียมการจัดการประชุมการทำข้อมูลในแบบฟอร์มฉีดวัคซีนภายใต้ระบบกลไกระดับพื้นที่ที่กำหนด และทำข้อมูลในระบบ Whitelist

18 พฤษภาคม 2564

เชียงใหม่

2

ประชุมเตรียมการจัดการประชุมการทำข้อมูลในแบบฟอร์มฉีดวัคซีนภายใต้ระบบกลไกระดับพื้นที่ที่กำหนด และทำข้อ.....

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประธานการประชุมการจัดทำข้อมูลในแบบฟอร์มฉีดวัคซีนภายใต้ระบบกลไกระดับพื้นที่ที่กำหนด และทำข้อมูลในระบบ Whitelist ไ.....

ประชุมการจัดทำข้อมูลในแบบฟอร์มฉีดวัคซีนภายใต้ระบบกลไกระดับพื้นที่ที่กำหนด และทำข้อมูลในระบบ Whitelist

17 พฤษภาคม 2564

เชียงใหม่

4

ประชุมการจัดทำข้อมูลในแบบฟอร์มฉีดวัคซีนภายใต้ระบบกลไกระดับพื้นที่ที่กำหนด และทำข้อมูลในระบบ Whitelis.....

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมการจัดทำข้อมูลในแบบฟอร์มฉีดวัคซีนภายใต้ระบบกลไกระดับพื้นที่ที่กำหนด และทำข้อมูลในระบบ Whitelist ไ.....

การประชุมพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจังหวัดลำพูน

17 พฤษภาคม 2564

ลำพูน

4

การประชุมพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจังหวัดลำพูน

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุมพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจังหวัด.....

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง

นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร เลย หนองคาย

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม

กำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก สุโขทัย
อบรมฟรี !!!! กรมการท่องเที่ยวเชิญชวนเข้าร่วมอบรมพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการของบุคลากรการท่องเที่ยวไทยเพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal)

อบรมฟรี !!!! กรมการท่องเที่ยวเชิญชวนเข้าร่วมอบรมพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการของบุคลากรการท่องเที่.....

ชุดวีดิทัศน์ SDGs “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา” โดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ชุดวีดิทัศน์ SDGs “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา” โดย สำนักงานสภาพัฒน.....

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอความร่วมมือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวกรอกแบบสอบถาม ความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนโควิด-19  และความต้องการสำหรับมาตรการเยียวยาจากภาครัฐของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด covid 19 รอบที่3

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอความร่วมมือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวกรอกแบบสอบถาม ความประสงค์.....

สถานการณ์ท่องเที่ยวเดือนมีนาคม 2564

สถานการณ์ท่องเที่ยวเดือนมีนาคม 2564

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ปิดวิหาร งดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาภายในบริเวณวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช   20 วัน  เริ่ม 26 เม.ย.-15 พ.ค.นี้

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ปิดวิหาร งดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาภายในบริเวณวิหารหลวงพ่อพระพุทธชิน.....

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าปิดการท่องเที่ยวและพักค้างแรมประจำปี  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2564 เป็นระยะเวลา 2 เดือน

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าปิดการท่องเที่ยวและพักค้างแรมประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุ.....

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เอกสารและขั้นตอน

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เอกสารและขั้นตอน

คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 3014/2564 เรื่อง มาตรการการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ลงวันที่ 25 เมษายน 2564

คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 3014/2564 เรื่อง มาตรการการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ลงวันที่ 25 เมษา.....

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้

นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง

นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง
คู่มือแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

12 มกราคม 2564

นนทบุรี

119

คู่มือแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่.....

คู่มือแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สื่อออนไลน์ : E-learning

12 มกราคม 2564

นนทบุรี

125

สื่อออนไลน์ : E-learning

สื่อออนไลน์ : E-learning

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ในธีม "ข้าวใหม่ปลามัน มหัศจรรย์เมืองสิงห์" และชมนิทรรศการ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดสิงห์บุรี

21 ธันวาคม 2563

สิงห์บุรี

210

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที.....

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ในธีม "ข้าวใหม่ปลามัน มหัศจรรย์เมืองสิงห์" และชมนิทรรศกา.....

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ประกวดแข่งขันทำเปเปอร์มาเช่รูปปลา

21 ธันวาคม 2563

สิงห์บุรี

135

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ประกวดแข่งขันทำเปเปอร์มาเช่รูปปลา

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ประกวดแข่งขันทำเปเปอร์มาเช่รูปปลา

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26

15 ธันวาคม 2563

สิงห์บุรี

127

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26

#ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดพุทธมณฑล จังหวัดสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร วันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2563

24 พฤศจิกายน 2563

สิงห์บุรี

326

#ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดพุทธมณฑล จังหวัดสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร วันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2563.....

#ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดพุทธมณฑล จังหวัดสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร วันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2563

วาระการขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานี ปทุมธานีเมืองของทุกคน

24 พฤศจิกายน 2563

ปทุมธานี

144

วาระการขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานี ปทุมธานีเมืองของทุกคน

วาระการขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานี ปทุมธานีเมืองของทุกคน

ประชาสัมพันธ์คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในรูปแบบวิถีใหม่

3 พฤศจิกายน 2563

ปทุมธานี

193

ประชาสัมพันธ์คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในรูปแบบวิถีใหม่

ประชาสัมพันธ์คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในรูปแบบวิถีใหม่

ONE DAY TRIP PRAI BANG

ONE DAY TRIP PRAI BANG

นนทบุรี

22 มิถุนายน 2563

273

1

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก

จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

     - ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมรับบริจาคโลหิตตามโครงการ “รับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๔”      - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสาวจุฑามณี ทรัพย์ศรี เจ้าหน้าที่สถิติการท่องเที่ยวประจำจังหวัดตราด เข้าร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตตามโครงการ “รับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๔” เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ทำให้เลือดในธนาคารเลือดของโรงพยาบาลตราดขาดแคลนโลหิตในทุกหมู่เลือด      - วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (เวลา ๑๐.๐๐ น.)      - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก

ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระนอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้

เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า หมู่เกาะอ่างทอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน

กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต สตูล
KRABI Even More Amazing

KRABI Even More Amazing

สถิติด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่   ประจำเดือนมีนาคมปี 2564 เปรียบเทียบ ปี เดือนมีนาคม 2563

สถิติด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนมีนาคมปี 2564 เปรียบเทียบ ปี เดือนมีนาคม 2563

ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมนักท่องเที่ยวบริเวณเขตพื้นที่อ่าวนางและท่าเทียบเรืออุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราฯ

ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมนักท่องเที่ยวบริเวณเขตพื้นที่อ่าวนางและท่าเทียบเรืออุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาร.....

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาโมเดลการบริหารจัดการองค์กรอาสาสมัครท่องเที่ยวไทยในระดับพื้นที่และการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสาร"

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาโมเดลการบริหารจัดการองค์กรอาสาสมัครท่องเที่ยวไทยใน.....

ประชุมการจัดการพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวโครงการ Unseen new series (คลองหรูด คลองน้ำใส)

ประชุมการจัดการพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวโครงการ Unseen new series (คลองหรูด คลองน้ำใส)

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานและการตรวจประเมินฯ เพื่อประกาศกำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานและการตรวจประเมินฯ เพื่อประกาศกำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน ตามพระราชบัญญ.....

 ประชุมการจัดการพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวโครงการ Unseen new series (คลองหรูด คลองน้ำใส)

ประชุมการจัดการพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวโครงการ Unseen new series (คลองหรูด คลองน้ำใส)

เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาและฟื้นฟูการท่องเที่ยวระยะยาว (ภูเก็ต พังงา และกระบี่)

เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาและฟื้นฟูการท่องเที่ยวระยะยาว (ภูเก็ต พังงา และกระบี่)