กิจกรรมด้านท่องเที่ยวทั่วไทย

โครงการเปิดเทศกาลท่องเที่ยวหนองหารจังหวัดสกลนคร และโครงการต้นกล้านันทนาการ ประจำปี 2563

โครงการเปิดเทศกาลท่องเที่ยวหนองหารจังหวัดสกลนคร และโครงการต้นกล้านันทนาการ ประจำปี 2563

การตรวจประเมิน เพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปี 2564

การตรวจประเมิน เพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปี 2564

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมกีฬา

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมท่องเที่ย.....

ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายใต้กิจกรรม "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"

กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายใต้ก.....

กิจกรรมมอบหนังสือ “เล่าเรื่องเมืองตราด” สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยจังหวัดตราด

กิจกรรมมอบหนังสือ “เล่าเรื่องเมืองตราด” สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยจังหวัดตราด

ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VSC) โครงการคนละครึ่ง เพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียด

ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VSC) โครงการคนละครึ่ง เพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียด

ประชุมเตรียมการจัดงาน "ปีใหม่ - กาชาด จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๔

ประชุมเตรียมการจัดงาน "ปีใหม่ - กาชาด จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๔

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง ลำพูน
ประชุมร่วมคณะทำงานกองทุน We Love Chiang Mai

21 ตุลาคม 2563

เชียงใหม่

16

ประชุมร่วมคณะทำงานกองทุน We Love Chiang Mai

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางปริษาปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เลขานุการ ประชุมร่วมคณะทำงานกองทุน We Love Chiang Mai โดยมีนายคม.....

ร่วมหารือเกี่ยวกับคุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่กับคณะกงสุลต่างประเทศ ประจำจังหวัดเชียงใหม่

21 ตุลาคม 2563

เชียงใหม่

8

ร่วมหารือเกี่ยวกับคุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่กับคณะกงสุลต่างประเทศ ประจำจังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.30 น. นางปริษาปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวภาวิไล ชลามาตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และ นางสาววิริยา วชิรานุวัฒน์ หัวหน้าศ.....

วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563

21 ตุลาคม 2563

เชียงใหม่

15

วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางปริษาปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระเถรานุเถระ จำนวน 25 รูป เพื่อถ.....

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓

21 ตุลาคม 2563

พะเยา

12

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางวรรณา ผุสดี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหว.....

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง

นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร เลย หนองคาย

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม

กำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก สุโขทัย
การตรวจประเมิน เพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปี 2564

การตรวจประเมิน เพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปี 2564

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถบริหารจัดการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ  จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถบริหารจัดการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ จังหวัดตาก ป.....

การกินอยู่แบบออร์แกนิก วิถีชิค ๆ ของคนเมืองสองแคว -Travel with ‘S-H-E’ Healthy Pit’Lok

การกินอยู่แบบออร์แกนิก วิถีชิค ๆ ของคนเมืองสองแคว -Travel with ‘S-H-E’ Healthy Pit’Lok

"ส้มฉุน" ของว่างโบราณ ณ บ้านวังส้มซ่า - Travel with ‘S-H-E’ Healthy Pit’Lok

"ส้มฉุน" ของว่างโบราณ ณ บ้านวังส้มซ่า - Travel with ‘S-H-E’ Healthy Pit’Lok

เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภายใต้แนวคิด Travel with ‘S-H-E’ Healthy Pit’Lok

เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภายใต้แนวคิด Travel with ‘S-H-E’ Healthy Pit’Lok

(E-Book) Travel with ‘S-H-E’ Healthy Pit’Lok

(E-Book) Travel with ‘S-H-E’ Healthy Pit’Lok

อพท.4 ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์

อพท.4 ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้

นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง

นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง
ขอเชิญแหล่ง/กิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมสมัครเข้ารับการประเมิน "นนทบุรีการันตี" กับแหล่ง/กิจกรรมการท่องเที่ยวนนทบุรี ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 28 กันยายน 2563 รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดผ่านช่องทางนี้ได้เลย

25 กันยายน 2563

นนทบุรี

54

ขอเชิญแหล่ง/กิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมสมัครเข้ารับการประเมิน "นนทบุรีการันต.....

ขอเชิญแหล่ง/กิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมสมัครเข้ารับการประเมิน "นนทบุรีการันตี" กับแหล่ง/กิจกรรมการท่องเที่ยวนนทบุรี ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 28 กันยายน 2563 รายละเอียดสามารถ.....

ONE DAY TRIP PRAI BANG

22 มิถุนายน 2563

นนทบุรี

108

ONE DAY TRIP PRAI BANG

ONE DAY TRIP PRAI BANG

รับสมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์สำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว "การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสมรรถนะบคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซี่ยน"

17 มิถุนายน 2563

นนทบุรี

208

รับสมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์สำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว "การพัฒนาบุคลากรด้านการท่อง.....

รับสมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์สำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว "การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสมรรถนะบคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซี่ยน"

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2563

นนทบุรี

105

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับภูมิท.....

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนา.....

คู่มือการปฏิบัติตามาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1 (สีขาว)

21 พฤษภาคม 2563

นนทบุรี

180

คู่มือการปฏิบัติตามาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 สำหรับประเภทก.....

คู่มือการปฏิบัติตามาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1 (สีขาว)

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ ๑ (สีขาว)

21 พฤษภาคม 2563

นนทบุรี

97

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 สำหรับประเภ.....

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ ๑ (สีขาว)

มอบรางวัลชมเชยให้กับผู้เข้าร่วมการประกวดกิจกรรม “ถ่ายภาพสวย โพสต์ภาพเก๋  แชร์ภาพเท่  Like & Share Street Art @Nonthaburi”

7 พฤษภาคม 2563

นนทบุรี

127

มอบรางวัลชมเชยให้กับผู้เข้าร่วมการประกวดกิจกรรม “ถ่ายภาพสวย โพสต์ภาพเก๋ แชร์ภาพเท่ Like & Shar.....

มอบรางวัลชมเชยให้กับผู้เข้าร่วมการประกวดกิจกรรม “ถ่ายภาพสวย โพสต์ภาพเก๋ แชร์ภาพเท่ Like & Share Street Art @Nonthaburi”

มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดกิจกรรม Like & Share ในหัวข้อ ถ่ายภาพสวย โพสต์ภาพเก๋ แชร์ภาพเท่ ณ Street Art  @ Nonthaburi

23 เมษายน 2563

นนทบุรี

152

มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดกิจกรรม Like & Share ในหัวข้อ ถ่ายภาพสวย โพสต์ภาพเก๋ แชร์ภาพเท่ ณ .....

มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดกิจกรรม Like & Share ในหัวข้อ ถ่ายภาพสวย โพสต์ภาพเก๋ แชร์ภาพเท่ ณ Street Art @ Nonthaburi

ONE DAY TRIP PRAI BANG

ONE DAY TRIP PRAI BANG

นนทบุรี

22 มิถุนายน 2563

108

1

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก

จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

- ชื่อกิจกรรม : ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานฯ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเมือง และเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอแหลมงอบ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือวันปิยมหาราช โดยมี นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี - วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ (เวลา ๐๗.๔๕ น.) - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดตราด

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก

ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระนอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้

เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า หมู่เกาะอ่างทอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน

กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต สตูล
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดภูเก็ต ด้านการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดภูเก็ต ด้านการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1/2563

แถลงข่าวตรังยุทธจักรอาหารอร่อย 2563

แถลงข่าวตรังยุทธจักรอาหารอร่อย 2563

ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกระบี่

ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกระบี่

ข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยวประจำเดือนสิงหาคม 2563

ข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยวประจำเดือนสิงหาคม 2563

งาน Amazing Thai Taste @Phuket #Local Food

งาน Amazing Thai Taste @Phuket #Local Food

 กิจกรรม WE RUN THAILAND IN PHUKET

กิจกรรม WE RUN THAILAND IN PHUKET

ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนนอกพื้นที่จังหวัดพังงา

ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนนอกพื้นที่จังหวัดพังงา

กงสุลอังกฤษ ประจำประเทศไทย และคณะเข้าพบผู้ว่าราชกาลจังหวัดภูเก็ต

กงสุลอังกฤษ ประจำประเทศไทย และคณะเข้าพบผู้ว่าราชกาลจังหวัดภูเก็ต