กิจกรรมด้านท่องเที่ยวทั่วไทย

ตรวจเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยวและสถานประกอบการ

ตรวจเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยวและสถานประกอบการ

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร กิจกรรม Phang-Nga Music on the beach & Craft Festival

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร กิจกรรม Phang-Nga Music on the beach & Craft Festiv.....

บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการพิเศษ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2567

บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการพิเศษ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิ.....

โครงการ "จังหวัดสมุทรสาคร เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2567" ครั้งที่ 2/2567

โครงการ "จังหวัดสมุทรสาคร เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2567" ครั้งที่ 2/2567

การประชุมเพื่อให้ข้อมูลและแสดงความเห็นเกี่ยวกับปัญหาการพัฒนาพื้นที่บริเวณเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเพื่อการท่องเที่ยว

การประชุมเพื่อให้ข้อมูลและแสดงความเห็นเกี่ยวกับปัญหาการพัฒนาพื้นที่บริเวณเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเพื่อกา.....

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2567

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2567

 ประชุมหารือแกนนำเครือข่าย/คณะทำงานการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดลำปาง

ประชุมหารือแกนนำเครือข่าย/คณะทำงานการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดลำปาง

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2566-2567 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569และจัดทำแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปาง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2566-2567 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569.....

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง ลำพูน
ตรวจเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยวและสถานประกอบการ

24 พฤษภาคม 2567

เชียงใหม่

3

ตรวจเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยวและสถานประกอบการ

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 10.00 - 12.00 น. ว่าที่ร้อยเอก สันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายโชติวิทย์ ธิมาทาธีรโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นางสาว.....

บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการพิเศษ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2567

24 พฤษภาคม 2567

พะเยา

1

บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการพิเศษ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิ.....

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.45 น. นายวิภุช วิเศษสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ได้ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ รายการพิเศษ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า.....

การประชุมเพื่อให้ข้อมูลและแสดงความเห็นเกี่ยวกับปัญหาการพัฒนาพื้นที่บริเวณเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเพื่อการท่องเที่ยว

23 พฤษภาคม 2567

เชียงใหม่

4

การประชุมเพื่อให้ข้อมูลและแสดงความเห็นเกี่ยวกับปัญหาการพัฒนาพื้นที่บริเวณเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเพื่อกา.....

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น.ว่าที่ร้อยเอกสันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวภาวิไล ชลามาตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วม การประชุมเพื่อให้ข้อมูลแ.....

 ประชุมหารือแกนนำเครือข่าย/คณะทำงานการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดลำปาง

23 พฤษภาคม 2567

ลำปาง

0

ประชุมหารือแกนนำเครือข่าย/คณะทำงานการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดลำปาง

ชื่อกิจกรรม: ประชุมหารือแกนนำเครือข่าย/คณะทำงานการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดลำปาง รายละเอียดกิจกรรม : นายวรวิทย์ วีระเชวงกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางวิไลวรรณ คำก.....

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง

นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร เลย หนองคาย

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม

กำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก สุโขทัย
การจัดขบวนพาเหรดเข้าร่วมพิธีเปิด Maha Songkran World Water Festival 2024 มหาสงกรานต์ 2567 เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์

การจัดขบวนพาเหรดเข้าร่วมพิธีเปิด Maha Songkran World Water Festival 2024 มหาสงกรานต์ 2567 เย็นทั่วหล.....

รายชื่อโรงแรมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงแรมสีเขียว ระดับท้องถิ่น  จังหวัดพิษณุโลก

รายชื่อโรงแรมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงแรมสีเขียว ระดับท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/ 2567

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/ 2567

การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2567 ประจำเดือนมกราคม

การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2567 ประจำเดือนมกราคม

กาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก" ครั้งที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2567 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นเจ้าภาพ

กาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก" ครั้งที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2567 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่.....

งานเดินแบบผ้าไทยการกุศล  “ห่มภูษาศิลป์เยือนถิ่นสองแคว ปี 2” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก

งานเดินแบบผ้าไทยการกุศล “ห่มภูษาศิลป์เยือนถิ่นสองแคว ปี 2” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโล.....

การประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบที่ 1 ภาคเหนือ

การประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ.....

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้

นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง

นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียน รอบหลวงพ่อโสธรองค์ใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องในวันวิสาขบูชา

22 พฤษภาคม 2567

ปทุมธานี

1

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียน รอบหลวงพ่อโสธรองค์ใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องในวันวิสาขบูชา

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียน รอบหลวงพ่อโสธรองค์ใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องในวันวิสาขบูชา

พิธีการออกสลากกาชาดการกุศล จังหวัดปทุมธานี ประจำปี ๒๕๖๗

16 พฤษภาคม 2567

ปทุมธานี

1

พิธีการออกสลากกาชาดการกุศล จังหวัดปทุมธานี ประจำปี ๒๕๖๗

พิธีการออกสลากกาชาดการกุศล จังหวัดปทุมธานี ประจำปี ๒๕๖๗

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

14 พฤษภาคม 2567

ปทุมธานี

19

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

การประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี

13 พฤษภาคม 2567

ปทุมธานี

12

การประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี

การประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

13 พฤษภาคม 2567

ปทุมธานี

12

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

งานกาชาดและของดีเมืองปทุมธานี ประจำปี ๒๕๖๗

10 พฤษภาคม 2567

ปทุมธานี

1

งานกาชาดและของดีเมืองปทุมธานี ประจำปี ๒๕๖๗

งานกาชาดและของดีเมืองปทุมธานี ประจำปี ๒๕๖๗

รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2567

8 พฤษภาคม 2567

นนทบุรี

119

รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2567

รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2567

พิธีเปิดงานเทศกาลมนต์รักลำไทร

5 พฤษภาคม 2567

ปทุมธานี

16

พิธีเปิดงานเทศกาลมนต์รักลำไทร

พิธีเปิดงานเทศกาลมนต์รักลำไทร

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก

จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก

ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระนอง

นางสาวพัชรศรี สมบัติทวีพูน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางปองทิพย์ วิวัฒนสิเนศวร ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ เข้าร่วมประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างวัตถุประสงค์และทิศทาง การพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับปรับปรุง และร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้

เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า หมู่เกาะอ่างทอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน

กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต สตูล
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร กิจกรรม Phang-Nga Music on the beach & Craft Festival

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร กิจกรรม Phang-Nga Music on the beach & Craft Festiv.....

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ครั้งที่ 1/2567

ลงพื้นที่กำกับดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ลงพื้นที่กำกับดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

พิธีเปิดการประกวดสุดยอดผ้าประจำจังหวัด ประจำปี 2567

พิธีเปิดการประกวดสุดยอดผ้าประจำจังหวัด ประจำปี 2567

ลงพื้นที่กำกับดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์ ประเภทแนวภาพยนตร์ยาว  สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ลงพื้นที่กำกับดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์ ประเภทแนวภาพยนตร์ยาว สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาท่าเรือเพื่อรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal)

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาท่าเรือเพื่อรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal)

การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพทางการตลาดสินค้าและบริการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดภูเก็ต

การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพทางการตลาดสินค้าและบริการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดภูเก.....

ร่วมประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหา และวางแผนการบริหารจัดการพื้นที่เหมืองหินถ้ำทองหลาง

ร่วมประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหา และวางแผนการบริหารจัดการพื้นที่เหมืองหินถ้ำทองหลาง