กิจกรรมด้านท่องเที่ยวทั่วไทย

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

ร่วมลงพื้นที่เพื่อต้อนรับและเป็นสักขีพยานการลงนามสัญญาเพื่อลงพื้นที่ดูงานตามภารกิจของกระทรวงพาณิชย์และผู้แทนสำนักงบประมาณ

ร่วมลงพื้นที่เพื่อต้อนรับและเป็นสักขีพยานการลงนามสัญญาเพื่อลงพื้นที่ดูงานตามภารกิจของกระทรวงพาณิชย์แ.....

ปฎิทินท่องเที่ยว ธันวาคม 2563

ปฎิทินท่องเที่ยว ธันวาคม 2563

ปฎิทินท่องเที่ยว พฤศจิกายน 2563

ปฎิทินท่องเที่ยว พฤศจิกายน 2563

เทศกาลหุ่นโคมไฟ นครสวรรค์ ครั้งที่ 3

เทศกาลหุ่นโคมไฟ นครสวรรค์ ครั้งที่ 3

”เป๋าตุงฟาร์ม ”

”เป๋าตุงฟาร์ม ”

จุดชมวิวใหม่ วัดเขาวงษ์ ช่องแค

จุดชมวิวใหม่ วัดเขาวงษ์ ช่องแค

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง ลำพูน
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่

27 พฤศจิกายน 2563

เชียงใหม่

12

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน .....

ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดให้มีมัคคุเทศก์ต่อจำนวนนักท่องเที่ยว พ.ศ...

26 พฤศจิกายน 2563

เชียงใหม่

18

ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดให้มี.....

     วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และข้าราชการฯ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดให้มีม.....

ประชุมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

26 พฤศจิกายน 2563

เชียงใหม่

14

ประชุมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวภาวิไล ชลามาตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมการเสริมสร้างความเข้มแข็ง.....

ประชุมเชิงปฏิบัติการ (work shop) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

25 พฤศจิกายน 2563

เชียงใหม่

15

ประชุมเชิงปฏิบัติการ (work shop) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำ.....

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวภาวิไล ชลามาตย์ และ นายโชติวิทย์ ธิมาทาธีรโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมปร.....

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง

นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร เลย หนองคาย

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม

กำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก สุโขทัย
การตรวจประเมิน เพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปี 2564

การตรวจประเมิน เพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปี 2564

กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตาก ประจำปี 2563

กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตาก ประจำปี 2563

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถบริหารจัดการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ  จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถบริหารจัดการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ จังหวัดตาก ป.....

การกินอยู่แบบออร์แกนิก วิถีชิค ๆ ของคนเมืองสองแคว -Travel with ‘S-H-E’ Healthy Pit’Lok

การกินอยู่แบบออร์แกนิก วิถีชิค ๆ ของคนเมืองสองแคว -Travel with ‘S-H-E’ Healthy Pit’Lok

"ส้มฉุน" ของว่างโบราณ ณ บ้านวังส้มซ่า - Travel with ‘S-H-E’ Healthy Pit’Lok

"ส้มฉุน" ของว่างโบราณ ณ บ้านวังส้มซ่า - Travel with ‘S-H-E’ Healthy Pit’Lok

เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภายใต้แนวคิด Travel with ‘S-H-E’ Healthy Pit’Lok

เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภายใต้แนวคิด Travel with ‘S-H-E’ Healthy Pit’Lok

(E-Book) Travel with ‘S-H-E’ Healthy Pit’Lok

(E-Book) Travel with ‘S-H-E’ Healthy Pit’Lok

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้

นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง

นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง
#ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดพุทธมณฑล จังหวัดสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร วันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2563

24 พฤศจิกายน 2563

สิงห์บุรี

25

#ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดพุทธมณฑล จังหวัดสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร วันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2563.....

#ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดพุทธมณฑล จังหวัดสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร วันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2563

วาระการขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานี ปทุมธานีเมืองของทุกคน

24 พฤศจิกายน 2563

ปทุมธานี

8

วาระการขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานี ปทุมธานีเมืองของทุกคน

วาระการขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานี ปทุมธานีเมืองของทุกคน

ประชาสัมพันธ์คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในรูปแบบวิถีใหม่

3 พฤศจิกายน 2563

ปทุมธานี

30

ประชาสัมพันธ์คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในรูปแบบวิถีใหม่

ประชาสัมพันธ์คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในรูปแบบวิถีใหม่

ขอเชิญแหล่ง/กิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมสมัครเข้ารับการประเมิน "นนทบุรีการันตี" กับแหล่ง/กิจกรรมการท่องเที่ยวนนทบุรี ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 28 กันยายน 2563 รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดผ่านช่องทางนี้ได้เลย

25 กันยายน 2563

นนทบุรี

122

ขอเชิญแหล่ง/กิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมสมัครเข้ารับการประเมิน "นนทบุรีการันต.....

ขอเชิญแหล่ง/กิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมสมัครเข้ารับการประเมิน "นนทบุรีการันตี" กับแหล่ง/กิจกรรมการท่องเที่ยวนนทบุรี ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 28 กันยายน 2563 รายละเอียดสามารถ.....

ONE DAY TRIP PRAI BANG

22 มิถุนายน 2563

นนทบุรี

135

ONE DAY TRIP PRAI BANG

ONE DAY TRIP PRAI BANG

รับสมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์สำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว "การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสมรรถนะบคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซี่ยน"

17 มิถุนายน 2563

นนทบุรี

250

รับสมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์สำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว "การพัฒนาบุคลากรด้านการท่อง.....

รับสมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์สำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว "การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสมรรถนะบคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซี่ยน"

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2563

นนทบุรี

134

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับภูมิท.....

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนา.....

คู่มือการปฏิบัติตามาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1 (สีขาว)

21 พฤษภาคม 2563

นนทบุรี

220

คู่มือการปฏิบัติตามาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 สำหรับประเภทก.....

คู่มือการปฏิบัติตามาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1 (สีขาว)

ONE DAY TRIP PRAI BANG

ONE DAY TRIP PRAI BANG

นนทบุรี

22 มิถุนายน 2563

135

1

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก

จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

- ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมี นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน - วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (เวลา ๐๙.๓๐ น.) - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตราด

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก

ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระนอง

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพรประจำปี 2563 ณ บริเวณศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย แพทย์หญิงพนิดา อนันตเสรีวิทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร นางสมศรี แสงแก้ว วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร นางสาวสิส์ภรัฏฐ์ เจริญโอสถ คลังจังหวัดชุมพร นางกรรวีร์อร นิลยกานนท์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน กล่าวว่า งานเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และงานกาชาดจังหวัดชุมพรถือเป็นงานสำคัญที่จังหวัดชุมพรจัดต่อเนื่องมาหลายปี โดยปีนี้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 18 ถึง 26 ธันวาคม 2563 ณ โครงการพัฒนาหนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร ในส่วนกิจกรรมในงานปีนี้ คณะกรรมการฝ่ายต่างๆเห็นตรงกันว่า ควรจะเน้นในเรื่องการเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพร เป็นหลัก เพื่อให้ชาวชุมพรรวมถึงประชาชนที่มาเที่ยวงานได้เห็นถึงความสำคัญของพระองค์ท่าน เกิดความ เลื่อมใสศรัทธา และเคารพในพระองค์ท่าน ซึ่งยังคงกิจกรรมหลักไว้เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา เช่น วันที่ 19 ธันวาคม 2563 วันเปิดงาน ช่วงเช้า 7.00 น. มีพิธีทางศาสนา 8.00 น.พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ จากนั้นต่อด้วยการรำเทิดพระเกียรติฯโดยประชาชนชาวชุมพร ณ ศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ศาลบน) ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร ช่วงบ่ายวันเดียวกัน จะมีขบวนแห่เทิดพระเกียรติฯและของดีชุมพร ในขบวนก็จะประกอบด้วย ขบวนรถแห่เทิดพระเกียรติ ที่มีการตกแต่งสวยงามจากอำเภอต่าง ๆ ขบวนรถอัญเชิญพระรูปเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งเปิดให้พี่น้องประชาชน ได้ร่วมถวายดอกกุหลาบแดงสักการะพระรูป ขบวนรำเทิดพระเกียรติ โดยพี่น้องประชาชน จาก 8 อำเภอของจังหวัดชุมพร และจะมีพิธีเปิดงาน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ในเวลา 19.00 น . บนเวทีกลางการจัดงาน แต่ละคืนก็จะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ของหน่วยงานองค์กร กลุ่มพลังมวลชนต่างๆในจังหวัดชุมพร และมีศิลปิน นักร้องชื่อดังมาร่วมแสดงในงาน ตลอด 9 วัน 9 คืน นอกจากนั้นบนเวทีกลางยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษอีกหลายรายการ เช่น - คืนวันที่ 22 ธันวาคม การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง - 24 ธันวาคม การประกวดมิสชุมพร 2020 - 25 ธันวาคม การแสดงแฟชั่นโชว์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และของดีจังหวัดชุมพร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร ในจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมการสาธิต กิจกรรมการแข่งขัน ที่เปิดให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมด้วย อย่างเช่น กิจกรรมการแข่งขัน 3 ประเภท ดังนี้ 1. การแข่งขันกรีดยางพารา แข่งขันวันที่ 20 ธันวาคม 2563 2. การแข่งขันแปรรูปอาหารจากมัลเบอรี่ แข่งขันวันที่ 22 ธันวาคม 2563 3. การแข่งขันคั่วและชงกาแฟ แข่งขันวันที่ 24 ธันวาคม 2563 กิจกรรมสาธิตอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และการลดต้นทุนการผลิต ได้แก่ 1.สาธิตการส่งเสริมอาชีพจากมัลเบอรี่ –รังไหมโดย ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯชุมพร 2.สาธิตการส่งเสริมอาชีพ จากน้ำผึ้งโดย ศูนย์ผึ้ง 3.สาธิตการลดต้นทุนและส่งเสริมความรู้ เรื่องการผลิตสารชีวภัณฑ์โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร 4.สาธิตการเลี้ยงปูนา แปรรูปปูนาโดยประมงจังหวัดชุมพร 5.สาธิตการทำปุ๋ยชีวภาพ เช่นน้ำหมักชีวภาพ สารไล่แมลง โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดชุมพร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร จัดจำหน่ายแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าชุมชน ของจังหวัดชุมพร ประมาณ 50 บูท ผู้ซื้อสินค้าสามารถใช้สิทธิโครงการของรัฐ เช่น โครงการคนละครึ่ง โครงการช้อปดี มีคืน ได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร จัดนิทรรศการพระประวัติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและนิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในรัชกาลที่ 10 พร้อมทั้ง นิทรรศการของส่วนราชการ หน่วยงานตัวแทนกระทรวงต่างๆ ไปร่วมการออกร้าน จัดนิทรรศการ ให้ความรู้ ให้บริการตามภารกิจของแต่ละหน่วยด้วย แพทย์หญิงพนิดา อนันตเสรีวิทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร กล่าวว่า งานกาชาดเป็นงานที่จัดคู่กับงานเทิดพระเกียรติฯมาต่อเนื่อง เหตุที่ต้องมีการจัดงานกาชาดก็เพื่อเป็นการหารายได้มาสนับสนุนกิจการของเหล่ากาชาด ในการให้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และผู้ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากเหล่ากาชาดไม่มีรายได้ ไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ รายได้ของเหล่ากาชาดมาจากการบริจาคของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก ปีนี้กิจกรรมหลักของการออกร้านกาชาด มี 2 กิจกรรม คือ 1. การออกสลากกาชาด 2. การออกร้านกาชาด สำหรับสิ่งของที่จะนำมาเป็นรางวัลในร้านกาชาด เป็นสิ่งของที่พี่น้องประชาชนบริษัทห้างร้าน หน่วยงานราชการ ร่วมกันบริจาค ซึ่งจังหวัดชุมพรจะมีการจัดงานวันรวมน้ำใจ เพื่อรับมอบสิ่งของสนับสนุนการจัดงานออกร้านกาชาดจังหวัดชุมพร ในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น เป็นต้นไป ขอเรียนเชิญทุกท่านที่มีกำลังทรัพย์ มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาคตามกำลังศรัทธา และขอเชิญร่วมสนับสนุนร้านกาชาดในงานเทิดพระเกียรติฯและงานกาชาดจังหวัดชุมพร ปีนี้ด้วย

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้

เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า หมู่เกาะอ่างทอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน

กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต สตูล
 ประชุมเพื่อรับฟังการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย การจัดทำแนวทางการบริหารจัดการ:พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (แรมซาร์ไซต์) ของประเทศไทย

ประชุมเพื่อรับฟังการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย การจัดทำแนวทางการบริหารจัดการ:พื้นที่ชุ่มน้ำที่.....

ประชุมเตรียมการโครงการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสู่การเป็น Andaman Go Green

ประชุมเตรียมการโครงการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสู่การเป็น Andaman Go .....

เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการจัดทำมาตรการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดกระบี่

เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการจัดทำมาตรการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดกระบี่

ประชุมจัดทำรายละเอียดโครงการที่จะขอรับงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ประชุมจัดทำรายละเอียดโครงการที่จะขอรับงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน

เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เวทีที่ 2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก

เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เวทีที่ 2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนห.....

เข้าร่วมส่วนราชการเพื่อติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ 2558 - 2564) ในพื้นที่ด้านอันดามัน

เข้าร่วมส่วนราชการเพื่อติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ 2558 - 25.....

ขอเชิญสถานประกอบการทีมีความพร้อมและศักยภาพ ที่พร้อมจะเข้าร่วมตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย   การจัดประชุมและนิทรรศกาล เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน

ขอเชิญสถานประกอบการทีมีความพร้อมและศักยภาพ ที่พร้อมจะเข้าร่วมตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไท.....

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางตรวจราชการ ณ จังหวัดภูเก็ต

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางตรวจราชการ ณ จังหวัดภูเก็ต