กิจกรรมด้านท่องเที่ยวทั่วไทย

นายชอบ สร้อยจิตต์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว

นายชอบ สร้อยจิตต์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ โครงการจัดอบรมด้านการจัดการท่องเที่ยวและด้านการใช้ประโยชน์ของแหล่งท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ โครงการจัดอบรมด้านการจัดการท.....

ทกจ.บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

ทกจ.บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนื.....

กิจกรรม ผู้ว่าพาปั่น @วังทรายพูน

กิจกรรม ผู้ว่าพาปั่น @วังทรายพูน

นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เดินทางตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เดินทางตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการด้านการพัฒนาแ.....

เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ประจำปี 2562

เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ประจำปี 2562

เตรียมความพร้อมการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่บ้านท่าแร่ หมู่ 1

เตรียมความพร้อมการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่บ้านท่าแร.....

ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจประเมินมาตรฐานที่พัก เพื่อให้ได้มาตรฐานโฮมสเตย์ ณ บ้านท่าวัดเหนือ

ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจประเมินมาตรฐานที่พัก เพื่อให้ได้มาตรฐานโฮมสเตย์ ณ บ้านท่าวัดเหนือ

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง ลำพูน
วัดร่องขุ่นไลท์เฟส WAT RONG KHUN LIGHT FEST (22 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2562)

14 มิถุนายน 2562

เชียงราย

14

วัดร่องขุ่นไลท์เฟส WAT RONG KHUN LIGHT FEST (22 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2562)

เทศกาลชาและกาแฟเชียงราย 2019 “เมืองแห่งชาและกาแฟเชียงราย” จัดกิจกรรมตลอดเดือนกรกฎาคม

14 มิถุนายน 2562

เชียงราย

5

เทศกาลชาและกาแฟเชียงราย 2019 “เมืองแห่งชาและกาแฟเชียงราย” จัดกิจกรรมตลอดเดือนกรกฎาคม

อุปฑูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

12 มิถุนายน 2562

เชียงใหม่

14

อุปฑูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางปวีณวรรณ นิลกำแหง นักวิเคราะห์แผนและนโยบายชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมท่านอุปฑูตรักษาราชการ.....

นายโชติ  ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

12 มิถุนายน 2562

เชียงใหม่

26

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าท.....

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง

นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร เลย หนองคาย

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม

กำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก สุโขทัย

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้

นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง

นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง
กิจกรรม : ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมสำรวจและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง

15 มิถุนายน 2562

อ่างทอง

52

กิจกรรม : ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมสำรวจและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง

กิจกรรม : ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมสำรวจและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง

กิจกรรม : สำรวจและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง

14 มิถุนายน 2562

อ่างทอง

5

กิจกรรม : สำรวจและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง

กิจกรรม : สำรวจและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง

ผู้ว่าเปิดงานฮารีรายอ 12 มิถุนายน 2562 ณ จุดชมวิวแม่น้ำสองแผ่นดินมูโนะ

14 มิถุนายน 2562

นราธิวาส

4

ผู้ว่าเปิดงานฮารีรายอ 12 มิถุนายน 2562 ณ จุดชมวิวแม่น้ำสองแผ่นดินมูโนะ

ผู้ว่าเปิดงานฮารีรายอ 12 มิถุนายน 2562 ณ จุดชมวิวแม่น้ำสองแผ่นดินมูโนะ

กิจกรรม : สำรวจสถานที่และเตรียมความพร้อมจัดโครงการสืบสานประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับการปลูกข้าว

13 มิถุนายน 2562

อ่างทอง

4

กิจกรรม : สำรวจสถานที่และเตรียมความพร้อมจัดโครงการสืบสานประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับการปลูกข้าว

กิจกรรม : สำรวจสถานที่และเตรียมความพร้อมจัดโครงการสืบสานประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับการปลูกข้าว

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว” เสริมทักษะการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวชุมชน

13 มิถุนายน 2562

นราธิวาส

8

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว” เสร.....

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว” เสริมทักษะการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวชุมชน

งานสมโภชศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ ประจำปี 2562

13 มิถุนายน 2562

นราธิวาส

6

งานสมโภชศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ ประจำปี 2562

งานสมโภชศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ ประจำปี 2562

"นราธิวาส" แถลงเตรียมจัดงานแสดงวัฒนธรรมเชื่อมสองแผ่นดิน ไทย – มาเลย์ ร่วมเรียนรู้ชีวิตและวัฒนธรรม 2 แผ่นดิน

13 มิถุนายน 2562

นราธิวาส

7

"นราธิวาส" แถลงเตรียมจัดงานแสดงวัฒนธรรมเชื่อมสองแผ่นดิน ไทย – มาเลย์ ร่วมเรียนรู้ชีวิตและว.....

"นราธิวาส" แถลงเตรียมจัดงานแสดงวัฒนธรรมเชื่อมสองแผ่นดิน ไทย – มาเลย์ ร่วมเรียนรู้ชีวิตและวัฒนธรรม 2 แผ่นดิน

กิจกรรม : สำรวจเส้นทางปั่นจักรยานท่องเที่ยวเมืองรอง จังหวัดอ่างทอง

11 มิถุนายน 2562

อ่างทอง

8

กิจกรรม : สำรวจเส้นทางปั่นจักรยานท่องเที่ยวเมืองรอง จังหวัดอ่างทอง

กิจกรรม : สำรวจเส้นทางปั่นจักรยานท่องเที่ยวเมืองรอง จังหวัดอ่างทอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก

จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ระหว่างวันที่ 5 - 16 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี

ILove8Riew

ILove8Riew

ฉะเชิงเทรา

9 มิถุนายน 2562

14

0

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก

ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระนอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้

เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า หมู่เกาะอ่างทอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน

กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต สตูล
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ โครงการจัดอบรมด้านการจัดการท่องเที่ยวและด้านการใช้ประโยชน์ของแหล่งท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ โครงการจัดอบรมด้านการจัดการท.....

กิจกรรมเทศกาลอาหารฮาลาล ปั่นจักรยานเที่ยวเกาะยาว อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

กิจกรรมเทศกาลอาหารฮาลาล ปั่นจักรยานเที่ยวเกาะยาว อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

กิจกรรมเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่สัญจร ลงพื้นที่ชุมชน "บ้านเทพพนม"

กิจกรรมเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่สัญจร ลงพื้นที่ชุมชน "บ้านเทพพนม"

กิจกรรมเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่สัญจร ลงพื้นที่ชุมชน "บ้านคลองพอถาก"

กิจกรรมเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่สัญจร ลงพื้นที่ชุมชน "บ้านคลองพอถาก"

กิจกรรมเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่สัญจร ลงพื้นที่ชุมชน "บ้านเหนือคลอง"

กิจกรรมเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่สัญจร ลงพื้นที่ชุมชน "บ้านเหนือคลอง"

กิจกรรมเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่สัญจร ลงพื้นที่ชุมชน "บ้านคลองกำ"

กิจกรรมเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่สัญจร ลงพื้นที่ชุมชน "บ้านคลองกำ"

กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรอาสาสมัครนำเที่ยวชุมชน รุ่นที่ 1

กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรอาสาสมัครนำเที่ยวชุมชน รุ่นที่ 1

ประชุมและตรวจเยี่ยม เพื่อรับทราบปัญหาและการแก้ไขปัญหา " น้ำคลองยิงเสือ และคลองจาก พื้นที่ ต.อ่าวนาง อ.เมือง จังหวัดกระบี่ "

ประชุมและตรวจเยี่ยม เพื่อรับทราบปัญหาและการแก้ไขปัญหา " น้ำคลองยิงเสือ และคลองจาก พื้นที่ ต.อ่า.....