กิจกรรมด้านท่องเที่ยวทั่วไทย

กำกับดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์สารคดี เรื่อง “Chikyu no Arukikata”

กำกับดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์สารคดี เรื่อง “Chikyu no Arukikata”

"พิธีต้อนรับ และปล่อยขบวนคาราวานทดสอบเส้นทางและสร้างการรับรู้เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดแพร่"

"พิธีต้อนรับ และปล่อยขบวนคาราวานทดสอบเส้นทางและสร้างการรับรู้เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพ.....

รับชมการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ของนายกรัฐมนตรี

รับชมการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ของนายกรัฐมนตรี

เป็นวิทยากร ในหัวข้อ "การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร" และ หัวข้อ "มาตรฐานท่องเที่ยวโดยชุมชน"

เป็นวิทยากร ในหัวข้อ "การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร" และ หัวข้อ "มาตรฐานท่อ.....

ประชุมเพื่อประสานงานบูรณาการนำแผนงานโครงการของหน่วยงานลงไปยังพื้นที่ตำบลเป้าหมาย  ตามแผนงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง ประจำปี งบประมาณ 2567

ประชุมเพื่อประสานงานบูรณาการนำแผนงานโครงการของหน่วยงานลงไปยังพื้นที่ตำบลเป้าหมาย ตามแผนงานตำบลมั่นค.....

 งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตาม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2567

งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตาม แผนแม่บทภายใต้ย.....

 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2567 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต การแข่งขันกีฬาที่ 5

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2567 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต การแข่.....

ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดทำศูนย์ข้อมูลทางสังคมจังหวัดนครสวรรค์

ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดทำศูนย์ข้อมูลทางสังคมจังหวัดนครสวรรค์

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง ลำพูน
กำกับดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์สารคดี เรื่อง “Chikyu no Arukikata”

9 ธันวาคม 2566

เชียงราย

2

กำกับดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์สารคดี เรื่อง “Chikyu no Arukikata”

รับชมการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ของนายกรัฐมนตรี

8 ธันวาคม 2566

เชียงใหม่

1

รับชมการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ของนายกรัฐมนตรี

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.40 - 11.30 น. ว่าที่ร้อยเอก สันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเกศรินทร์ จิตตะ เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมรับชม.....

เป็นวิทยากร ในหัวข้อ "การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร" และ หัวข้อ "มาตรฐานท่องเที่ยวโดยชุมชน"

8 ธันวาคม 2566

เชียงราย

2

เป็นวิทยากร ในหัวข้อ "การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร" และ หัวข้อ "มาตรฐานท่อ.....

ประชุมเพื่อประสานงานบูรณาการนำแผนงานโครงการของหน่วยงานลงไปยังพื้นที่ตำบลเป้าหมาย  ตามแผนงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง ประจำปี งบประมาณ 2567

8 ธันวาคม 2566

ลำปาง

1

ประชุมเพื่อประสานงานบูรณาการนำแผนงานโครงการของหน่วยงานลงไปยังพื้นที่ตำบลเป้าหมาย ตามแผนงานตำบลมั่นค.....

ชื่อกิจกรรม: ประชุมเพื่อประสานงานบูรณาการนำแผนงานโครงการของหน่วยงานลงไปยังพื้นที่ตำบลเป้าหมาย ตามแผนงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง ประจำปี งบประมาณ 25.....

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง

นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร เลย หนองคาย

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม

กำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก สุโขทัย
การประชุมคณะกรมการจังหวัดพิษณุโลกและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

การประชุมคณะกรมการจังหวัดพิษณุโลกและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ ประจำเดือนพฤศจ.....

พิธีเปิดงานลอยกระทง ณ ตลาด 120 ปี วิถีชาววัง อำเภอวังทอง จั

พิธีเปิดงานลอยกระทง ณ ตลาด 120 ปี วิถีชาววัง อำเภอวังทอง จั

งานประเพณีลอยกระทงสองแควในอดีต จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2566 "พรหมลิขิต แห่งสายน้ำน่าน"

งานประเพณีลอยกระทงสองแควในอดีต จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2566 "พรหมลิขิต แห่งสายน้ำน่าน"

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่บ้านน้ำแจ้งพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก​

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่บ้านน้ำแจ้งพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวั.....

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่พิษณุโลก แก้ไขปัญหาน้ำประปา เดินหน้าสร้างเขื่อนท้ายเมือง พร้อมรับฟังแนวทางการพัฒนาพื้นที่โครงการบางระโมเดล

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่พิษณุโลก แก้ไขปัญหาน้ำประปา เดินหน้าสร้างเขื่อนท้ายเมือง พร้อมรับฟังแนวทางการพั.....

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

การแถลงข่าวการจัดงาน "THE NORTHERN Pop up store 2023"

การแถลงข่าวการจัดงาน "THE NORTHERN Pop up store 2023"

การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2566

การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2566

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้

นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง

นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี 1 ตำแหน่ง

1 ธันวาคม 2566

ปทุมธานี

141

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี 1 ตำแหน่ง

รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2566

9 พฤศจิกายน 2566

นนทบุรี

6

รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2566

รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2566

รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566

11 ตุลาคม 2566

นนทบุรี

11

รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566

รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566

ข้อมูลประกอบรายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

11 กันยายน 2566

นนทบุรี

12

ข้อมูลประกอบรายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเ.....

ข้อมูลประกอบรายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประชาสัมพันสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุภายในส่วนราชการ

18 สิงหาคม 2566

นนทบุรี

17

ประชาสัมพันสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุภายในส่วนราชการ

ประชาสัมพันสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุภายในส่วนราชการ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)

18 สิงหาคม 2566

นนทบุรี

15

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

27 กรกฎาคม 2566

นนทบุรี

12

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒.....

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ "ผนึกกำลังร่วมใจ ต้านภัยไซเบอร์ ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน รู้ทันกลโกง"

20 กรกฎาคม 2566

นนทบุรี

13

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ "ผนึกกำลังร่วมใจ ต้านภัยไซเบอร์ ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน รู้ทันกลโกง&q.....

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ "ผนึกกำลังร่วมใจ ต้านภัยไซเบอร์ ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน รู้ทันกลโกง"

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก

จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก

ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระนอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้

เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า หมู่เกาะอ่างทอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน

กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต สตูล
การอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวภายใต้โครงการศึกษาเขตเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวอันดามันเพื่อยกระดับศักยภาพของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

การอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวภายใต้โครงการศึกษาเขตเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวอันดามันเพื่อยกระ.....

การอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวภายใต้โครงการศึกษาเขตเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวอันดามันเพื่อยกระดับศักยภาพของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

การอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวภายใต้โครงการศึกษาเขตเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวอันดามันเพื่อยกระ.....

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ด่านพญาพิพิธ

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ด่านพญาพิพิธ

ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการปัญหาลิงจังหวัดพังงา

ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการปัญหาลิงจังหวัดพังงา

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม โครงการงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ประจำปี 2566

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม โครงการงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ประจำปี 2566

ร่วมพิธีเปิดถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า

ร่วมพิธีเปิดถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า

ร่วมงานครบรอบ 6 ปี หลาดลองแล ตลาดวิถีพื้นบ้าน

ร่วมงานครบรอบ 6 ปี หลาดลองแล ตลาดวิถีพื้นบ้าน

กิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์ข้าวไร่ดอกข่าพันธุ์พื้นเมือง “วันข้าวไร่ดอกข่า ปี 2566”

กิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์ข้าวไร่ดอกข่าพันธุ์พื้นเมือง “วันข้าวไร่ดอกข่า ปี 2566”