โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านทักษะกีฬาฟุตซอล

9 มิ.ย. 2564      35 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

          สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านทักษะกีฬาฟุตซอล ระหว่างวันที่ 7 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 64 ณ โรงเรียนลานสักวิทยา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์ประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตซอลของเยาวชนในโรงเรียนลานสักวิทยา จำนวน 40 คน ทั้งนี้ นางลฎาภา หิรัญวัฒนะกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ได้มอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการดังกล่าวให้แก่โรงเรียนลานสักวิทยาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อม โดยมีนายภาณุพงศ์ มั่นพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนลานสักวิทยาเป็นผู้รับมอบ