ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านทักษะกีฬา จังหวัดอุทัยธานี

27 พ.ค. 2564      43 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

            นางลฎาภา หิรัญวัฒนะกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าพบสิบเอกพงศกร กวีวุฒิพันธ์ุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา และนายนิคม ศรีพยัคฆ์ อาจารย์พลศึกษา เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน ด้านทักษะกีฬาฟุตบอล ณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

            ช่วงบ่าย เดินทางไปดูพื้นที่และหารือกับนายถวัลย์ เย็นยิ้ม อาจารย์พลศึกษาประจำโรงเรียนลานสักวิทยา เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน ด้านทักษะฟุตซอล ณ โรงเรียนลานสักวิทยา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี