ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาผู้ประกอบการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานทรัพยากรที่ยั่งยืน”

18 ก.ย. 2561      141 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printวันที่ 17/9/61 เวลา 10.00 น. นายวัชรินทร์ พรหมเกตุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาผู้ประกอบการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานทรัพยากรที่ยั่งยืน”ภายใต้โครงการบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง