การลงพื้นที่เพื่อสำรวจสถานการณ์การท่องเที่ยว ในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต

28 ก.ค. 2564      47 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

- ชื่อกิจกรรม : การลงพื้นที่เพื่อสำรวจสถานการณ์การท่องเที่ยว ในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต

- รายละเอียดกิจกรรม : เวลา 13.00  น. นายจรูญ แก้วมุกดากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย
นางสาวฉันทนา ศิวกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นายปาฐกรณ์ แก้วมรกต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นายธนวัฒน์ เอียดชู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
และเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ต้อนรับนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่เพื่อสำรวจสถานการณ์การท่องเที่ยว ในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต

- วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : 28 กรกฎาคม 2564

- สถานที่ดำเนินการกิจกรรม : ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต