งานท่องเที่ยวสไตล์ศิลปะร่วมสมัย ระหว่างวันที่ 15 -​16 กันยายน 2561 ณ บริเวณริมเขื่อน หน้าหอศิลป์ดีคุ้น อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

15 ก.ย. 2561      384 views

แชร์ทั้งหมด 27 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

วันที่ 15 กันยายน 2561 นางสาวทิพวรรณ หมื่นสุข หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และนายโชตินันท์ หมื่นสุข เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยว ได้รับมอบหมายจากท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติงานประจำบูธประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ในงาน "ท่องเที่ยวสไตล์ศิลปะร่วมสมัย" เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและศิลปหัตถกรรมของกลุ่มจังหวัดทวารวดีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเพื่อให้เกิดกระแสนิยมกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน รวมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้แทนจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬากลุ่มทวารวดี ได้แก่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี  โดยจะมีการจัดงานระหว่างวันที่ 15 -​16 กันยายน 2561 ณ บริเวณริมเขื่อน หน้าหอศิลป์ดีคุ้น อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ภายในงานจะประกอบด้วยการจัดจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มชุมชน ผลิตภัณฑ์จากแหล่งท่องเที่ยวชุมชนของแต่ละจังหวัด โดยจังหวัดกาญจนบุรี มีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนได้เข้าร่วมในครั้งนี้ได้แก่ชุมชนบ้านไกรเกรียง ชุมชนบ้านหนองขาว ชุมชนหนองปลิง ชุมชนหนองทราย ชุมชนลิ่นถิ่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติ  วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี บรรยากาศภายในงานค่อนข้างคึกคัก มีผู้เข้าชมงานสอบถามและเยี่ยมชมบูธสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีอย่างคึกคัก