ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2561

16 ก.ย. 2561      129 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.30  น. ที่ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผวจ.กำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวถึงการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2/2561 ว่า ตามที่จังหวัดกำแพงเพชร ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อติดตามสถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัด และกำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล  โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ องค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เทศบาลตำบลนครชุม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมรายงานสรุปผลการดำเนินงาน