สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการทำอาหาร ณ หาดแหลมแท่น อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

15 ก.ย. 2561      90 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

























สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร
นายสมชาย เสมมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายปวีณวัจน์ คงแก้ว เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการทำอาหาร 
ณ หาดแหลมแท่น อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร