ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

28 ก.ค. 2564      92 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม 20 คน จังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชน ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล ตามมาตรการ D-M-H-T-Cได้แก่ รักษาระยะห่างระหว่างกัน ไม่พบปะหรือไปยังสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก การสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี หมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสม่ำเสมอ ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจเชื้อโควิด-19 ใช้แอปหมอชนะ/ไทยชนะ /CM ชนะ อย่างเคร่งครัด กำชับกลุ่มเสี่ยงที่มีผล SWAB ครั้งแรกเป็นลบ ต้องกักตัวจนครบ 14 วัน โดยสร้างการรับรู้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนบุคคล ซึ่งเป็นพื้นฐานทำให้ลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจากนี้ให้จังหวัดฯ เร่งบูรณาการหน่วยงานทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุนมาตรการในการบริหารจัดการเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อในพื้นที่อย่างเต็มกำลัง เพื่อให้การจัดการเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ประจำวัน (28 ก.ค. 64) จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 69 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 33 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัดอีก 36 ราย ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมเดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 1,138 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 820 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนาม 464 ราย โรงพยาบาลรัฐ 211 ราย โรงพยาบาลเอกชน 138 ราย โรงพยาบาลต่างจังหวัด 7 ราย และอยู่ระหว่างสอบสวนโรคอีก 23 ผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 669 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 131 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 20 ราย และไม่มีผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) ส่วนยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่ 31 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 (ระลอกเดือนเมษายน) จนถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 5,307 ราย และรักษาหายแล้ว 4,433 ราย ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 818,831 คน คิดเป็นร้อยละ 68 ของเป้าหมายประชากร 1,200,000 คน ซึ่งมีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 226,079 คน รวมจำนวน 315,155 โดส ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่