ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 3 / 2564

27 ก.ค. 2564      45 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 3 / 2564 ⏰⏰⏱วันที่ 23 กรกฏาคม 2564 (เวลา 13.00 น.) นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 3 / 2564 โดยมี นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมศิลป์ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์