สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬจัดโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจักรยาน Tour of Buengkan เอิ้นมาปั่น@โซ่พิสัย

21 ก.ค. 2562      722 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬจัดโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจักรยาน Tour of Buengkan เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์มีชีวิตจังหวัดบึงกาฬ บ้านขี้เหล็กใหญ่ ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ โดยมีวัตุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวตามนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดบึงกาฬให้มากขึ้น อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดบึงกาฬ ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับรู้และเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเป็นการกระจายตัวนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่เมืองรอง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการคือนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ และประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมและพื้นที่ใกล้เคียง โดยเป็นการสร้างและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวลงสู่พื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม