เส้นทางการท่องเที่ยว เมืองรองจังหวัดบึงกาฬ "ไทยเที่ยวไทย ไทยยั่งยืน"

19 ต.ค. 2561      1041 views

แชร์ทั้งหมด 3 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดที่มีการร้องขอให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2537 แต่ไม่ผ่านการพิจารณาในขณะนั้นและได้มีการนำเข้าการพิจารณาอีกครั้งโดยผ่านมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในวันที่ 3 สิงหาคม 2553 ได้ประกาศประกาศในราชกิจจานุเบกษาและออกเป็นพระราชบัญญัติในวันที่ 22 มีนาคมพุทธศักราช 2554 ซึ่งใช้งคับตั้งแต่วันถัดไปจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาและวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬจึงเป็นวันที่ 23 มีนาคม 2554 จังหวัดบึงกาฬอยู่ห่างจากกรุงเทพ 751 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 4305 ตารางกิโลเมตรเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งมีน้ำตกภูเขา มีพื้นที่ติดต่อกับแม่น้ำโขง และแขวงบอริคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแบ่งการปกครองเป็น 8 อำเภอได้แก่ อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอปากคาด อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบึงโขงหลง อำเภอเซกา อำเภอโซ่พิสัย อำเภอศรีวิไล และอำเภอพรเจริญ