ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพัน์การท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Buengkan Road Show and Consumer Fair ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพัน์การท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Buengkan Road Show and Consumer Fair ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

     e-bidding

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ