โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรม อบรมภาษาเพื่อการท่องเที่ยว รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กันยายน ๒๕๖๑

10 ก.ย. 2561      87 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printโครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

กิจกรรม อบรมภาษาเพื่อการท่องเที่ยว

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กันยายน ๒๕๖๑

ณ พระโบสถ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง