โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรม อบรมภาษาเพื่อการท่องเที่ยว รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

3 ก.ย. 2561      99 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printโครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

กิจกรรม อบรมภาษาเพื่อการท่องเที่ยว

รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ณ พระโบสถ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง